Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Reseptfri pillebruk blant unge

Reseptfri pillebruk blant unge

Siv Skarstein, forsker ved OsloMet, har forsket på ungdom og bruken av reseptfrie smertestillende midler, skriver forskning.no.

En av undersøkelsene som Skarstein har utført var med 367 ungdomsskoleelever i alderen 14-15 år, og resultatene i denne studien viser blant annet at bruken av smertestillende legemidler var omtrent likt fordelt mellom gutter og jenter. Det ble også utført dypintervju med 19 udiagnostiserte ungdommer som ble definert som storforbrukere av reseptfrie legemidler. I intervjuene kom det frem at ungdommene opplevde angst, og halvparten av deltakerne i denne gruppen oppga i tillegg at de hadde opplevd å bli mobbet.​

Les mer på Forskning.no sine sider her.