Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Oppdatert veileder i pediatri for behandling av akutt astma

Oppdatert veileder i pediatri for behandling av akutt astma

I den nye utgaven har man valgt å ta bort anbefalinger om racemisk adrenalin og Betapred, og det oppfordres til bruk av kolbe ved mild til moderat astma.

Man har valgt å ta bort anbefalinger om bruk av racemisk adrenalin grunnet manglende dokumentasjon av effekt utover det beta-2-agonister gir, samt forholdet mellom bivirkninger og effekt. I tillegg kan man ikke kunne begrunne de doseringene som tidligere har blitt anbefalt.

Betapred (betametason) har man også valgt å ta bort fra veileder. Dette legemiddelet er har ikke markedsføringstillatelse i Norge (uregistrert), og det foreligger heller ikke relevant dokumentajson med hensyn på doser til bruk ved akutt astma.

Den reviderte veilederen kan man lese i sin helhet her (via helsebiblioteket.no).