Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Metylfenidat og barn

Metylfenidat og barn

Studier publisert i 2015 og 2018 viser forhøyet risiko for bivirkninger hos barn under 18 år. De vanligste registrerte bivirkningene som ble registrert var innsovningsvansker, hodepine, magesmerter, og redusert appetitt.

Metaanalysen kan tyde på en bedring i ADHD-symptomer og generell oppførsel rapporert av lærere, samt en bedring i livskvalitet rapportert av foreldre/foresatte. Samtidig pekes det blant annet på svakheter ved de vurderte studiene, og at man ikke kan konkludere uten videre studier.

Les mer om studiene i Cochrane Library for 2015 og 2018 henholdsvis.