Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Høring fra HOD: Meldeordningen foreslås nedlagt

Høring fra HOD: Meldeordningen foreslås nedlagt

Meldeordningen slik den er i dag foreslått avviklet og erstattet blant annet med regionale tiltak. Nettverket mener dette er uheldig for små og spesielle pasientgrupper, som barn. Det nasjonale arbeidet med hendelser hos barn bør heller videreutvikles.

​Dokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet finner du her. Høringsfristen var 18.9.18. 
Mange har svart på denne høringen, og alle svarene finnes her

Nettverket er enig i at prosessene omkring pasientsikkerhet må styrkes, men vi synes derfor det er betenkelig at Meldeordningen er foreslått lagt ned. Meldeordningen mottar meldinger om hendelser som har ført til skade/død, men også om hendelser som potensielt ville kunne føre til skade/død. Det siste er svært viktig da det ligger mye informasjon i slike hendelser. Det har blitt laget en rekke «Hendelser å lære av»-notater basert på data fra Meldeordningen. Disse har bidratt til endret praksis omkring på barneavdelinger i hele Norge, blant annet i form av nye og endrede prosedyrer, og notatene brukes til undervisning av helsepersonell.

Hele høringssvaret fra Nettverket kan du lese her. 

Mer om Meldeordningen og vårt samarbeid om "Hendelser å lære av" finner du her.