Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Legemidler til behandling av barn med epilepsi

Legemidler til behandling av barn med epilepsi

Kari Modalsli Aaberg finner i sin doktoravhandling "Kliniske og epidemiologiske karakteristika ved epilepsi hos barn" at nær 60 prosent av barn med epilepsi blir anfallsfrie, skriver Dagens Medisin.

Samtidig vil ca. 30 prosent av barn fortsatt få epileptiske anfall til tross for behandling med antiepileptika. I følge Aaberg anslår man at 1 av 150 barn har eller har hatt epilepsi ved 10 års alder. Kari Modalsli Aaberg disputerer i dag, 18. juni, ved Universitetet i Oslo.

Les mer på Dagens Medisin her.