Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Informasjon om legemidler til barn

Informasjon om legemidler til barn

Nettverket har hatt et møte med Kontaktpunktet for tverretatlig legemiddelinformasjon angående en langsiktig løsning på det å sikre tilstrekkelig legemiddelinformasjon om legemidler til barn.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet fikk Kontaktpunktet for tverretatlig legemiddelinformasjon i 2016 i oppgave å kartlegge vanlige kilder som helsepersonell bruker til å skaffe legemiddelinformasjon. I 2017 ble oppdraget utvidet til å også inkludere kartlegging av hvilke kilder som mangler. ​Det finnes som kjent ikke et fullstendig norsk oppslagsverk som omhandler bruk av legemidler til barn i Norge. Som en del av arbeidet med å kartlegge kilder som mangler, ble Nettverket invitert til et møte med Kontaktpunktet angående informasjon om legemidler til barn. Ønsket fra departementet var å kartlegge mulige tiltak, samt å vurdere økonomiske og administrative forhold.

Rapporten som omhandler et forslag til langsiktig løsning på informasjon om legemidler til barn er nå klar. Den inneholder blant annet en oversikt over kilder som brukes av helsepersonell per i dag og mangler/begrensninger ved disse, løsninger i andre land, og mulige løsninger på problemet. Rapporten konkluderer med en anbefaling som Kontaktpunktet kom frem til sammen med Nettverket; det ser ut til at den beste løsningen er å starte et samarbeid med kinderformularium.nl. Dette er et nederlansk oppslagsverk som har likheter med BNF-C, men som har større potensiale til å overføres til norske forhold, for eksempel at det kan gjøres norske tilpasninger. Se hele rapporten her.

Nettverket jobber kontinuerlig med å sikre informasjon om legemidler til barn. Se mer av arbeidet på disse sidene.