Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Hvordan lese bivirkningsinformasjon i preparatomtaler

Hvordan lese bivirkningsinformasjon i preparatomtaler

Danske legemiddelmyndigheter, Lægemiddelstyrelsen, har tidligere skrevet en sak om hvordan man skal lese produktinformasjon riktig. RELIS publiserte nylig «Lesetips: hvordan lese og forstå bivirkningsinformasjon i preparatomtaler».

Saken ble skrevet i forbindelse med en konkret sak meldt inn til Danmarks Radio, hvor det ble hevdet at det manglet viktig informasjon i bivirkningsavsnittet. Det pekes blant annet på forskjellene i informasjon om mulig risiko, som omtales i avsnitt 4.4 "advarsler og forsiktighetsregler", og bivirkninger, som omtales i avsnitt 4.8 "bivirkninger". Les mer på RELIS sine sider her.

Nyhetsbrevet til Lægemiddelstyrelsen kan man finne her, og selve nyhetsbrevet med den aktuelle saken (side 4-5) kanlastes ned her.