Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Fokusuka - legemidler til barn

Fokusuka - legemidler til barn

I uke 50 arrangerte OUS underutvalg for legemidler til barn (LMUB) en aktivitetsuke; «Fokusuka». Hensikten var å spre informasjon om arbeidet som gjøres med å kvalitetssikre og forbedre legemiddelbehandlingen til barn på OUS.

En kort rapport fra Kari Christiane, som er sekretær i LMUB: 

Medlemmene av underutvalget holdt stand på Ullevål og Rikshospitalet tirsdag og torsdag morgen, hvor det ble delt ut informasjon om de ulike prosedyrene, samt noe godt å bite i. Dette ble godt mottatt på morgenkvisten av sykepleiere og leger på vei til barneavdelingene. I anledning Fokusuka fikk vi også sponset flotte t-skjorter fra Nettverket, som lyste opp i en ellers mørk desembermorgen.

I tillegg til stands ble det holdt korte presentasjoner om LMUBs arbeid i ulike fora, og alle barneavdelingene ble besøkt. På disse avdelingsbesøkene ble det blant annet delt ut laminerte utgaver av «monitoreringstabellen»; et hjelpemiddel som omhandler serumkonsentrasjonsbestemmelser av legemidler til barn, nyttig både ved prøvetaking og ved tolking av prøvesvar.

Informasjon om Fokusuka og prosedyrene ble sendt ut per epost i forkant, som nyhetssak på intranettet og egne plakater ble distribuert rundt om på sykehusene. Medlemmene av underutvalget ble svært godt mottatt på de ulike avdelingene!

Farmasøyt Rebwar Saleh klar for dagen! LIS-lege Sarah Sonesson og sykepleier Guri Hoel er klare for dagen! Kari Christiane Bjerknes, Heidi Glosli og Astri Lang

Heidi Glosli, Kari Christiane Bjerknes, Elin Hjorth-Johansen og Astri Lang
 

Bilde 1 (øverst til venstre): Farmasøyt Rebwar Saleh
Bilde 2 (øverst i midten): LIS-lege Sarah Sonesson og sykepleier Guri Hoel
Bilde 3 (øverst til høyre): Farmasøyt Kari Christiane F. Bjerknes, overlege Heidi Glosli og overlege Astri Lang
Bilde 4 (nederst): Overlege Heidi Glosli, farmasøyt Kari Christiane F. Bjerknes, sykepleier Elin Hjorth-Johansen og overlege Astri Lang