Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Forskning på forlikelighet av intravenøse legemidler

Forskning på forlikelighet av intravenøse legemidler

Spørsmålet om flere legemidler kan gis samtidig i samme lumen er stadig aktuelt. Et norsk forskningsprosjekt vil undersøke dette, med barneperspektiv, og gjøre dataene tilgjenglige for oss alle.

​Det er nylig startet opp et forskningssamarbeid mellom Sykehusapotekene Oslo, Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo.«ComPICU» (Compatibility of intravenous drugs and fluids in Pediatric Intensive Care Units) er et prosjekt finansiert av Helse Sør-Øst. Det skal undersøkes hvorvidt intravenøse legemidler kan gis sammen i samme lumen i sentralt venekateter eller perifert venekateter, samt hvorvidt andre infusjonsvæsker, inkludert parenteral næring, kan gis med legemidler i samme lumen.

For å kunne se på de mest brukte og viktige kombinasjonene har studieteamet nå begynt å kartlegge hvilke kombinasjoner av intravenøse væsker og legemidler som er mest aktuelle på intensivavdelinger med pediatriske pasienter. Disse kombinasjonene skal undersøkes på laboratorium gjennom validerte analysemetoder, og gjennom simulering av den dynamiske prosessen som skjer i pasientens blodomløp når intravenøs terapi administrerers. Forskningsgruppen og Nettverket ønsker tilbakemelding på hvilke kombinasjoner av legemidler/væsker som gis i sammen lumen, erfaring av forlikelighet og/eller uforlikelighet. Tilbakemeldingene sendes på epost til legemidlertilbarn@helse-bergen.no.
 
Resultatene fra studien skal publiseres internasjonalt og gjøres tilgjengelig i en søkbar database som skal utvikles i løpet av prosjektperioden. Prosjektet skal utføres på nasjonal basis her i Norge og via internasjonalt samarbeid med Sverige og Storbritannia.

Praktiske tips til forlikelighet av legemidler finner du her: Hendelser å lære av: Går det bra å gi flere intravenøse legemidler samtidig? (desember 2017)