Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Bruk av valproat under graviditet

Bruk av valproat under graviditet

De nye restriksjonene tilsier at valproat utelukkende skal brukes hos fertile kvinner som bruker sikker prevensjon og følger et graviditetsforebyggende program, skriver Statens legemiddelverk (SLV).


Det har vært restriksjoner ved bruk av valproat hos kvinner siden 2010, med ytterligere innskjerpelser innført av europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) i 2018. Bruk av valproat hos gravide kvinner øker risiko for utviklingsforstyrrelser og misdannelser, og kan øke risiko for autismelignende tilstander og ADHD hos barn født av kvinner som bruker valproat, skriver SLV.

Les saken på SLV sine nettsider her.