Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Bivirkninger ved bruk av Spinraza

Bivirkninger ved bruk av Spinraza

Det har i Europa blitt rapportert fem tilfeller av unormal oppsamling av cerebrospinalvæske i hjernens hulrom hos pasienter som har brukt legemiddelet Spinraza, melder Statens Legemiddelverk (SLV).

Dersom man behandles med Spinraza, og symptomer som vedvarende oppkast, uforklarlig nedsatt bevissthet, eller man registrerer en økning av hodeomkrets hos barn, anbefales det å ta kontakt med lege.

​Spinraza, med indikasjon for spinal muskelatrofi (SMA), ble i februar i år godkjent for bruk hos barn mellom 0-18 år. Legemiddelet er merket med svart varseltrekant av SLV, som indikerer at legemiddelet er under særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon.

Produsenten av Spinraza, Biogen, har sendt ut informasjon i form av et «Kjære helsepersonell»-brev som kan leses her.

Les mer på SLV sine nettsider her.