Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Behandling av nyfødte med abstinenssyndrom

Behandling av nyfødte med abstinenssyndrom

En randomisert klinisk studie, som er publisert i JAMA Pediatrics, viser at vekt og symptombasert behandling med metadon av nyfødte med abstinenssyndrom (NAS), kan gi bedre kortsiktige utfall enn morfin.

Studien, med tittel «Comparison of Safety and Efficacy of Methadone vs Morphine for Treatment of Neonatal Abstinence Syndrome A Randomized Clinical Trial», inkluderte 117 nyfødte som behandlet med metadon eller morfin. Behandlingsprotokollen bestod av dosering basert både på barnets vekt, og på symptomer. Pasientene i morfingruppen ble behandlet med morfin hver fjerde time, mens de i metadongruppen ble behandlet alternerende med metadon og placebo.

I forkant av studien ble det formulert en metadonmikstur uten alkohol som konserveringsmiddel.

I metadongruppen ble det observert en nedgang på 2,9 liggedøgn, som tilsvarer en reduksjon på 14 prosent. Varigheten av medikamentell behandling ble redusert med 2,3 døgn, som tilsvarer en 16 % reduksjon.

​Les artikkelen publisert i JAMA Pediatrics her.