Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Antibiotikabehandling til barn i sykehus

Antibiotikabehandling til barn i sykehus

En studie av Thaulow og medarbeidere viser at nesten en tredjedel av barn i sykehus får bredspektret antibiotika, og at etterlevelsen av retningslinjene er under 50 %.

Dette er basert på de nasjonale prevalensundersøkelsene fra 2015 til 2017. Sammenlignet med studier fra andre land ser man at barn her til lands får mer aminoglykosider, og mindre bredspektret antibiotika, i sykehus.

Les mer i The Pediatric Infectious Disease Journal her.