Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Smerteretningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter, utkast på høring

Smerteretningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter, utkast på høring

Smerteretningslinjene har vært etterspurt og utkastet er nå tilgjenglig, på høring med frist 1. september. 

​Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har de siste årene arbeidet med nye retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn. Arbeidet med retningslinjene har tatt tid, og vi beklager forsinkelsen. Målet har vært å få konsensus og god forankring i de ulike fagmiljøene som behandler barn. Denne høringen er en del av arbeidet for å nå målet.

Redaksjonen ønsker tilbakemeldinger fra flest mulig, for å få et best mulig resultat. Utkast til retningslinjer og kommentarer knyttet til høringen finner du her.