Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Sovemedisin til barn

Sovemedisin til barn

Bruken av sovemidler til barn i Norge øker.

I november 2016 var det flere oppslag i media om at barns bruk av sovemedisiner er økende. Blant annet presenterte ​NRK følgende tall fra reseptregisteret: "I 2004 fikk 3.117 barn mellom ti og 19 år sovemedisiner. I fjor var det 10.822 i samme aldersgruppe som brukte medikamenter mot søvn" (1). Dette viser altså at bruken er mer enn doblet på få år.

I NRK sin sak uttaler psykolog og forsker Mari Hysing seg angående en nylig publisert studie (2).  Studien er basert på spørreundersøkelser gjennomført i tre runder; ved 7-9 års alder, ved 11-13 års alder og ved 16-19 års alder. Det viste seg at omtrent en tredjedel av barna som hadde søvnvansker ved 7-9 års alder fortsatt opplevde søvnvansker ved 16-19 års alder. Artikkelforfatterene skriver at de mener at barns søvnvansker fortjener mer oppmerksomhet da det viser seg at søvnvansker i barndommen kan føre til søvnvansker senere i livet, noe vi vet er uheldig, både for den enkelte og samfunnsmessig.  

1. Dobbelt så mange barn bruker sovemedisin, NRK. Hentet 19/1-17

2. Trajectories of sleep problems from childhood to adolescence: a population-based longitudinal study from Norway. Sivertsen, B., Harvey, A.G., Pallesen, S., og Hysing, M. Journal of sleep research. DOI: 10.1111/jsr.12443.