Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Smertevurdering av barn 0-18 år

Smertevurdering av barn 0-18 år

OUS har nylig gitt ut en prosedyre som omhandler kartlegging av smerter hos barn og unge fra 0 til 18 år. Prosedyren er lagt ut på Helsebiblioteket sine sider.

Anja Hetland Smeland (barnesykepleier), Kari Sørensen (spesialsykepleier), Hanne Reinertsen (førstelektor) og Eva Carlsen (barnesykepleier) ved Oslo universitetssykehus har utarbeidet en prosedyre som omhandler smertebehandling av barn fra 0 til 18 år. Prosedyren er godkjent av Kjell Magne Tveit (fagdirektør).

Helsepersonell som møter barn med smerter er aktuelle brukere for prosedyren, og kan brukes til vurdering for eksempel ved akutte smerter, smerter ved smertefulle prosedyrer og kroniske smerter. Prosedyren beskriver hvordan barn smerter kan vurderes ved hjelp av ulike verktøy, og har forslag til spørsmål som kan stilles til barnet og dets foreldre eller omsorgspersoner ved kartlegging av smerter.

Prosedyren er lagt ut på Helsebiblioteket sine sider.

Se mer om smertebehandling på Nettverket sine sider. Her samler vi aktuelle retningslinjer, artikler og annen aktuell informasjon.