Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Pris til Klinisk forskningspost for barn ved Haukeland universitetssjukehus

Pris til Klinisk forskningspost for barn ved Haukeland universitetssjukehus

Ved Haukeland universitetssjukehus har Klinisk forskningspost for barn ved Barne- og ungdomsklinikken og Urologisk avdeling mottatt pris for den høye kvaliteten på arbeidet som er gjort med legemiddelutprøving på barn med over-aktiv blære.

​​- Tidligere beskyttet vi barn mot forskning. I dag beskytter vi barn gjennom forskning, sa overlege Camilla Tøndel da hun på vegne av Klinisk forskningspost barn, Barne- og ungdomsklinikken og Urologisk avdeling mottok pris for den høye kvaliteten på arbeidet som er gjort med legemiddelutprøving på barn med overaktiv blære. Prisen ble delt ut av INC Research, et stort internasjonalt CRO-firma (Contract Research Organisation). CRO-firmaene fungerer som bindeledd mellom forskningsinstitusjonene og legemiddelfirmaene.

Stolte prisvinnere. Fra venstre: Studiesykepleier Marianne Heradstveit, studiesykepleier Hildur Grindheim, uroterapeut Olfrid-Amanda Kloster, barnelege Camilla Tøndel, studiesykepleier Jorunn Syltøy, studiesykepleier Anita Hofstad. Urolog Karin Hjelle var ikke til stede da bildet ble tatt.

I mars 2007 etablerte Haukeland universitetssjukehus en egen forskningspost for barn, og det har i løpet av disse 10 årene vært en økende aktivitet med stor bredde i sykdomsgrupper og avgjørende samarbeid med alle kliniske avdelinger som har omsorg for barn her på sykehuset. Det er også etablert et nasjonalt nettverk for legemiddelutprøvingsstudier for barn, NorPedMed, med sekretariat i Bergen.

Norske myndigheter har som mål å styrke helseforskningen og gi flere pasienter mulighet til å delta i utprøvende behandling. Den har derfor pekt på helse- og omsorgssektoren som den mener bør ha som et langsiktig mål å gjennomføre flere kliniske studier på ulike typer behandlingsmetoder. Disse kan være studier med legemidler, medisinsk utstyr eller kirurgiske prosedyrer. Se for øvrig NorCRIN og kliniske studier på helsenorge.no.

- Det er klare forventninger politisk, både nasjonalt og internasjonalt, om økt behandlingsforskning. Klinisk forskningspost voksne og Klinisk forskningspost barn er organisatorisk lagt til Forsknings- og utviklingsavdelingen. De er ment som et felles hjelpemiddel til de kliniske avdelingene for å få gjennomført avansert behandlingsforskning i en travel klinisk hverdag, sier Tøndel.

I august feirer de kliniske forskningspostene ved Haukeland sitt 10 års jubileum! 

Saken er først publisert på intranettet til Haukeland Universitetssjukehus og er gjengitt med tillatelse fra kommunikasjonsavdelingen ved Helse Bergen (Jan Kåre Austrheim).