Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Oppdatert SPC Solvipect og Solvipect Comp

Oppdatert SPC Solvipect og Solvipect Comp

Solvipect 20 mg/ml mikstur og Solvipect Comp mikstur er ikke lenger anbefalt til barn under 6 år.

Solvipect mikstur brukes mot slimhoste og inneholder virkestoffet guaifenesin. Doseringsanbefalingene vedrørende Solvipect har vist seg å være sprikende. I Norge har det til nå ikke vært en nedre aldersgrense for bruk av Solvipect, mens BNF for Children har frarådet bruk av guaifenesin til barn under 6 år.

Nycomed har nå oppdatert SPC for Solvipect 20 mg/ml mikstur, oppløsning og Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning. Preparatene er ikke lenger godkjent til bruk hos barn under 6 år.