Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Kinderformularium

Kinderformularium

Kinderformularium er en nederlandsk legemiddelhåndbok for barn som kan bli et alternativ til BNF-C.

I forbindelse med utfordringene knyttet til BNF-C har Nettverket lett etter alternative ordninger som er like gode som BNF-C, og hvor det norske fagmiljøet gis muligheter for å påvirke tekst og innhold. Tidlig i 2017 tok vi derfor kontakt med det nederlandske databaseverktøyet «Kinderformularium.nl». Nettverket vet at det foreligger planer om å utvikle denne databasen til et europeisk verktøy, og Nettverket har sammen med Norsk barnelegeforening (NBF) meldt interesse for å delta. En slik database må eventuelt omarbeides til norske forhold, og dessuten harmoniseres med NBF sine veiledere.

Kinderformularium åpnes best i nettleseren Google Chrome hvor den direkte kan oversettes til norsk. Dette fungerer også via ‘app’ på smarttelefoner.

Nettverket ønsker at Kinderformularium testes ut av leger, sykepleiere og farmasøyter og gir oss tilbakemeldinger om denne databasen er god og kan erstatte BNF-C.

Vi vil veldig gjerne at du tester innholdet og gir en kort evaluering her.