Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Hendelser å lære av: Går det bra å gi flere intravenøse legemidler samtidig?

Hendelser å lære av: Går det bra å gi flere intravenøse legemidler samtidig?

På grunn av få intravenøse innganger er det ofte behov for å administrere legemidler samtidig i samme løp eller i samme pose. Hvis vi må gjøre dette, må vi vite om disse legemidlene er forlikelige med hverandre, og med infusjonsvæsken de er fortynnet i.

Uforlikelighet av legemidler kan føre til at pasienten får for lite legemiddel ved at legemidlet feller ut i slangen, utfellingen kan gå inn i blodstrømmen til pasienten og gi risiko for lungeemboli eller det kan oppstå emulsjonsforstyrrelser. Total Parenteral Ernæring (TPN) er spesielt utsatt for emulsjonsforstyrrelser, TPN-løsningen ødelegges og kan tette lumenet eller det dannes store fettpartikler som kan føre til lungeemboli.   

Nettverket har, i samarbeid med Meldeordningen, valgt ut tre eksempler på hendelser som kan illustrere dette:

Blandbarhet av legemidler i samme pose

Eksempel 1:
Pasienten hadde 500ml Ringer tilsatt magnesiumsulfat som pågikk. Etter at det ble påvist noe lav kalium, ble det forordnet av anestesilege at det skulle tilsettes monokaliumfosfat i samme pose.
Det ble ikke sjekket om dette var forlikelig hverken av meg eller sykepleier som kontrollerte tilsettingen. Jeg regner med at det heller ikke var kontrollert om dette var forlikelig av forordnete lege. Da dette ble kjent av vakthavende lege, var han klar over at dette ikke var forlikelig. Infusjonen ble stoppet umiddelbart.

Uforlikelighet når legemidler gis samtidig i samme lumen

Eksempel 2:
Det ble gitt iv.infusjon med TPN (Glukose med elektrolytter, vaminolac med glycophos, SMOFlipid med vitalipid og soluvit) og Ringer Acetat.
Hvite "prikker" evt utfelling i iv.infusjon med TPN og Ringer. Feil i infusjonsvæsken? Feil å kombinere Ringer med parenteral ernæring?

Eksempel 3:
Etter bytte av Numeta G13 fra longline til CVK ble det oppdaget utfellinger i T-connectoren og i longlineløpet inn mot barnet. Dette oppdages etter at man har skylt igjennom med Glucose 5% m/ Heparin. I longlinen gikk det Numeta G13 m/tilsetninger, Glucose 5% m/Heparin (2,5 E/ml) og Paracetamol
Risiko for tromboser/ emboli. Barnet vil heller ikke få medisinen / TPN som felles ut. Infusjonene i longlinen ble umiddelbart stoppet, og longlinen ble seponert etter tilsyn av lege. Settet ble tatt vare på for undersøkelse
Man kan ikke se om det er utfellinger i settet når det går Numeta G13 pga fettet (dette ble først oppdaget etter at infusjonen ble flyttet, og det gikk klare væsker i løpet).

Hvor finnes det informasjon om legemidlers forlikelighet?
Det finnes flere oppslagsverk hvor man kan undersøke forlikelighet. Først og fremst brukes Micromedex, under fanen «IV Compatibility». Micromedex er tilgjengelig på www.helsebiblioteket.no.

Legemiddelets preparatomtale (SPC) kan undersøkes om bufferkapasitet og pH.

Oslo universitetssykehus (OUS) har publisert en forlikelighetstabell, hvor enkelte legemidler er undersøkt. Denne finnes i eHåndboken til OUS, det anbefales å lese retningslinjen "Forlikelighet av infusjoner" før bruk.

For videre lesing om uforlikelighet, se referanser nederst.

Tommelfingerregler:

  • Gis legemidlene på sentralt venekateter og i forskjellig lumen, så er det ikke risiko for uforlikelighet selv om legemidlene gis samtidig.

  • Vær obs på toverdige ioner, for eksempel Mg2+, Ca2+ og fosfater, karbonater og sulfater. Disse kan gi utfelling av uløselige salter hvis gitt sammen.

  • Ringer-acetat bør i utgangspunktet gis alene.

  • Det bør være mindre enn 2 pH-enheter mellom de to væskene som skal gis i samme lumen.

  • Det bør alltid undersøkes om legemidler kan gis i samme lumen som TPN, da stabiliteten til TPN-løsningen er lett påvirkelig og en utfelling kan ikke ses visuelt.

  • Det må være avklart hvem som har ansvaret for å kontrollere forlikelighet/blandbarhet

Sluttkommentar:
Sykehusfarmasøyt/sykehusapotek får mange henvendelser om forlikelighet. Dette er et komplekst tema, noe kan sjekkes på avdelingen (se tommelfingerregler), men i de fleste tilfellene må det tilpasses hvordan legemidlene skal gis til den enkelte pasient. Det kreves mer kunnskap om legemidlers forlikelighet, og det pågår forskning på dette området - også i Norge. Les om ComPICU-studien her.

I tillegg er det viktig å ha rutiner for å sjekke infusjonen jevnlig, og monitorere pasienten for lungeemboli hvis utfelling har skjedd.


Videre lesing:  
Colldén, H., Teimori, K.,Asadian, R. Blandbarhet av intravenösa läkemedel behöver uppmärksammas. Kateterocklusion, terapisvikt och embolier kan förebyggas. Läkartidningen.2015;112:DMP6
Newton, D. Drug incompatibility chemistry. Am J Health Syst Pharm. 2009 Aug;66(16):1431.

Vi har samlet flere "Hendelser å lære av" her.