Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Tilgangen til "barnas Felleskatalog" BNF-C er tilbake.

Tilgangen til "barnas Felleskatalog" BNF-C er tilbake.

BNF-C er nå tilgjengelig elektronisk igjen. 

Tidlig i 2016 ble det klart for Nettverket at kostnadene med BNF-C kom til å bli for store til at Nettverket kunne videreføre BNF-C abonnementet for 2017. Det har derfor i hele 2016 og frem til nå vært mye fokus på konsekvensene av at tilgangen til BNF-C ble stengt og hardt arbeid for å få til en løsning som sikrer videreføring av abonnementet. Nettverket er svært glade for at tilgangen til BNF-C nå er tilbake for alle sykehus som har barneavdeling. Dette er nå mulig som følge av at Nettverket fikk økt sine driftsmidler fra Helse - og Omsorgsdepartementet. Nettverket takker for at politikerne anerkjente at det er et behov for kvalitetssikret informasjon om legemidler til barn. Resultatet av dette arbeidet viser nå at det lønner seg å stå på!