Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Gaviscon til barn

Gaviscon til barn

I en sak utredet av RELIS tidligere i år, kommer det frem at BNF for Children ikke alltid er en egnet kilde for norske leger da innholdsstoffene i norske produkter kan være annerledes enn produktene som omtales i BNF for Children.

​British National Formulary for Children, BNF-C, er et produsentuavhengig oppslagsverk som i oppbygning kan sammenlignes med Norsk Legemiddelhåndbok.  Den store forskjellen er at BNF-C spesifikt omhandler bruk av legemidler til barn. I Norge finnes det ikke en egen legemiddelhåndbok for legemidler til barn, og siden norsk terapitradisjon stemmer godt overens med den britiske, brukes BNF-C ofte på barneavdelinger i norske sykehus.

Tidligere i år publiserte RELIS en sak hvor en lege hadde spørsmål om hvorfor Gaviscon mikstur var godkjent til bruk for barn i England, men ikke i Norge. I svaret fra RELIS kommer det frem at Gaviscon mikstur i England ikke inneholder aluminiumhydroksid, mens det norske produktet gjør det. På 90-tallet viste flere publikasjoner at aluminium kunne bli absorbert systemisk hos barn etter behandling med syrenøytraliserende (1, 2). Det kan tenkes at fravær av aluminium i den britiske varianten av Gaviscon er bakgrunnen for at denne er godkjent til barn fra 6 år. Det vites ikke hvorfor det er forskjell på produktet i Norge og England.

I tillegg er det flere tilgjengelige formuleringer av Gaviscon på det britiske markedet, blant annet Gaviscon Infant® powder sachets, som ikke har innhold av aluminium, og heller ikke innhold av natriumhydrogenkarbonat og kalsiumkarbonat. Sistnevnte produkt har i BNF-C doseringsanbefalinger fra nyfødt og oppover, og er spesielt egnet til barn (3).
Det finnes et produkt i Norge som heter Galieve som også inneholder alginat. Dette produktet inneholder ikke aluminium, men inneholder som norske Gaviscon både natriumhydrogenkarbonat og kalsiumkarbonat. I produktets SPC under dosering står det at for barn under 12 år skal produktet bare brukes dersom anvist fra lege (4). I norske Gaviscon sin SPC står det ikke angitt noe om dosering til barn (5).

RELIS sin utredning illustrerer en side av problemet med å ikke ha et eget nasjonalt oppslagsverk for legemidler til barn. Nasjonale anbefalinger og tilgjengelige legemiddelformuleringer vil kunne variere fra land til land, og dersom man ikke er oppmerksom kan det gjøres unødvendige feil. Nettverket har i lengre tid hatt et ønske om å utvikle en norsk utgave av BNF-C da det er behov for et slikt oppslagsverk.

Les hele saken hos RELIS her.


1. Tsou VM, Young RM et al. Elevated plasma aluminum levels in normal infants receiving antacids containing aluminum. Pediatrics 1991; 87(2): 148-51.
2. Woodard-Knight L, Fudge A et al. Aluminium absorption and antacid therapy in infancy (abstract). J Paediatr Child Health 1992; 28(3): 257-9.
3. Gaviscon Infant® powder sachets I BNF-C http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/21981/SPC/Gaviscon+Infant (lest 22. juni 2016)
4. Preparatomtale Galieve http://slv.no/_layouts/Preparatomtaler/Spc/09-7043.pdf (lest 22. juni 2016)
5. Preparatomtale Gaviscon (norsk) http://slv.no/_layouts/Preparatomtaler/Spc/0000-06759.pdf (lest 22.juni 2016)