Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Retningslinjer for smertebehandling av barn

Retningslinjer for smertebehandling av barn

Nettverkets  arbeid med felles nasjonale retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge.

Denne saken er oppdatert, se nyhetssak fra oktober 2015: Alternativer til kodein.

I 2013 henvendte Statens Legemiddelverk seg til fagmiljøene og Nettverket etter en anbefaling fra europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) om å fraråde all bruk av kodein til barn under 12 år. Bakgrunnen for anbefalingen var rapporter om alvorlig respirasjonsdepresjon hos barn behandlet med kodeinholdige preparater etter blant annet tonsillektomi.

Legemiddelverket ba i henvendelsen om et bilde av hvordan kodeinholdige preparater ble brukt til barn og hva det barnemedisinske miljøet anså som aktuelle behandlingsalternativer.  I svaret ble det foreslått andre smertestillende som alternativ til kodein. Hele tilbakemeldingen på henvendelsen kan leses her.
I 2014 ble anbefalingen fra EMA gjort gjeldende i Norge og bruk av kodein er ikke lenger godkjent for bruk hos barn under 12 år og til ungdom under 18 år som har gjennomgått tonsillektomi/adenoidektomi på grunn av søvnapne.  Kodein skal heller ikke brukes av ammende eller hos pasienter som har ultrarask metabolisme av kodein.

Les mer om dette her i nyhetssak fra Nettverket fra mai 2014 i Legemiddelverkets Nytt om legemidler 15/13  og Nytt om legemidler 10/14.

Det har vært etterlyst en nasjonal retningslinje for smertebehandling av barn. Helsedirektoratet og Nettverket ble i 2014 enige om at Nettverket skal ta initiativ til å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje eller veileder for smertebehandling av barn, med god forankring i nettverket og relevante fagmiljøer. Det å utvikle felles nasjonale retningslinjer for smertebehandling av barn kommer helt klart under Nettverkets mål. I mai 2020 ble Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og unge ferdigstilt. Les mer om dette her.