Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Alternativ til kodein hos barn

Alternativ til kodein hos barn

Kodein er ikke lengre godkjent til bruk hos barn under 12 år eller til ungdom under 18 år som har fjernet mandlene på grunn av søvnapne. I siste 'Nytt om legemidler' fra Legemiddelverket er dette omtalt.

Kodein skal ikke lengre brukes til barn og ungdom som angitt over. Ammende skal heller ikke bruke kodein. Årsaken til dette er at kodein omdannes til morfin, og hos noen går denne omdanningen svært raskt og kan gi uventede bivirkninger som pustestopp.

Legemiddelverket anbefaler bruk av paracetamol, med eventuelt tillegg av ibuprofen dersom ikke paracetamol er nok. Morfin legges til ved behov.
Les Nytt om legemidler nr. 10 her.

Paracetamol finnes i mange forskjellige formuleringer som tabletter, brusetabletter, smeltetabletter, dosegranulat, mikstur og stikkpiller (i tillegg til intravenøs infusjon).

Ibuprofen finnes som tabletter og mikstur på det norske markedet, det er mulig å skaffe ibuprofen stikkpiller fra utlandet - det må da søkes om godkjenningsfritak.

Morfin kan fås som mikstur i ulike styrker, i tillegg til tabletter og injeksjonsvæske.

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn skal i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeide nasjonal veileder om smertelindring hos barn.

Mer om kodein og smertebehandling fra Nettverket finner du her.