Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Nyheter > Kodein til barn

Kodein til barn

Europeiske legemiddelmyndigheter vurderer å anbefale innskrenking i bruken av kodeinholdige legemidler til barn. Statens legemiddelverk (SLV) vil komme med en norsk anbefaling, og har bedt norske fagmiljø om å bidra til denne.

Kodein har en uforutsigbar metabolisme av kodein til morfin (som står for den smertestillende effekten av kodein). Genetiske variasjoner gjør at noen kan risikere en for kraftig effekt og andre som ikke har noen effekt. Det er knyttet størst bekymring til de som får for kraftig effekt, da dette kan gi nedsatt respirasjon, som i noen få tilfeller har vært fatale.

Anbefalingen fra de europeiske legemiddelmyndighetene går blant annet ut på å fraråde all bruk av kodein under 12 år. Anbefalingen kan leses her.

Statens legemiddelverk har invitert norske barnemedisinske fagmiljø, deriblant Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, til å bidra til en norsk anbefaling om bruk av kodein og råd om alternativ behandling. Anbefalingen er publisert på Legemiddelverkets internettsider
Nettverket har sendt svar 25. oktober, det finner du her. Kodein-saken ble fulgt opp med svar fra Nettverket til Legemiddelverket i februar 2014, da med anbefalinger ved behandling av langvarig smerte.

Som alternativ til kodeinholdige preparater anbefales paracetamol i optimale doser, med eventuelt tillegg av ibuprofen ved behandling av akutte smerter i sykehus/legevakt. Morfin kan vurderes gitt mot sterke smerter. Nettverket vil komme tilbake til anbefaling for behandling av kronisk ikke-malign smerte etter konsultasjon med ekspertise på smerte.

 

Denne presentasjonen om bruk av kodein ved amming gir en fin oppsummering av metabolismen av kodein til morfin, og forklarer godt problemstillingen med uforutsigbar effekt av kodein