Skip Navigation LinksPediatrisk-farmakologi-forelesningsserie

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Førelesingsserie i pediatrisk farmakologi

Førelesingsserie i pediatrisk farmakologi

​Kompetansenettverket har sammen med Barneklinikken og Seksjon for klinisk farmakologi ved Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB), begge ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS), utarbeida ein førelesingsserie i pediatrisk farmakologi.

Førelesingsserien er testa ut ved Barneklinikken HUS, i løpet av våren og høsten 2011.

I tabellen under er tema sette opp, med førelesarar (der dei fleste er legar i spesialisering ved Barneklinikken) og med rettleiarar som tilhøyrer Barneklinikken og/eller Seksjon for klinisk farmakologi. Alle presentasjonane er tilgjelege for Nettverket sine medlemmer, på denne sida (etter innlogging). Dersom de brukar presentasjonane (eller delar av dei), ver venlege å refere til denne førelesingsserien. Har du spørsmål eller kommentarar til førelesingserien, send oss ein e-post: legemidlertilbarn@helse-bergen.no

Tema​Foredragsholder
​Presentasjon av seksjon for klinisk farmakologi ved LKB og RELIS vest​Bettina Riedl, kst. seksjonsoverlege, seksjon for klinisk farmakologi, LKB
​Hypersensitivitetsreaksjoner på antibiotika hos barn​Fatemeh Chalabianloo, kst. seksjonsoverlege, seksjon for klinisk farmakologi, LKB
​Farmakokinetikk. Praktiske konsevenser. Dosering, effekt av doseendring, betydning for prøvetaking og tolking av prøvesvar
​Antiepileptika, interaksjoner, langsiktige bivirkninger​John Espen Gjøen, LIS-lege, BKB
​Ontogenese av metaboliserende enzym, legemiddelmetabolisme, polymorfisme - praktiske konsekvenser​Kristoffer Brodwall, LIS-lege, BKB
​Hva gjør vi ved feilmedisinering av kalium? Praktisk tilnærming​Eivind Sirnes, LIS-lege, BKB
​10 år med legemiddelbivirkninger hos barn​Jenny Bergman, farmasøyt, bivirkningsansvarlig hos RELIS Vest
​Cytostatika. Virkemekanismer, behandlingsprinsipper (eksempel fra protokoll for en hematologisk cancer, og en protokoll for en solid tumor)​Martha Maria Dirdal, LIS-lege, BKB
​Cytostatika, bivirkninger, støttebehandling, interaksjoner​C. Beate Røhne, LIS-lege, BKB
​Metotreksat. Metabolisme/forgiftning/behandling​Carl Edvard Lølandsmo, LIS-lege, BKB
​Antibiotika, valg av preparat, behandlingslengde, resistens, skifte ved dyrkningssvar​Lenka Hopen, LIS-lege, BKB
​Astma og steroidbehandling​Hege Clemm, LIS-lege, BKB
​Sedativa for ikke-anestesipersonell. Sedasjon ved prosedyrer BKB
​Farmakokinetikk/dynamikk hos nyfødte og relevans for utvalgte legemidler ​Anders Batman Mjelle, LIS-lege, BKB
​Analgetika. Paracetamol, ibuprofen og opioider. Fysisk tilvenning og psykisk avhengighet, abstinens.​Hege Marie Bæro, LIS-lege, BKB
​Biologiske legemidler, indikasjoner (inkl. i kreftbehandling), virkemekanisme, bivirkninger (langtidsbivirkninger)​Kristine Stangenes, LIS-lege, BKB
​Legemiddelanalyser​Jan Schjøtt, overlege, RELIS vest