Skip Navigation LinksOpplaringsprogram-Bergen

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Opplæringsprogram i legemiddelhåndering, Barneklinikken Helse Bergen

Opplæringsprogram i legemiddelhåndering, Barneklinikken Helse Bergen

Barneklinikken i Helse Bergen har i en årrekke hatt egne kurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere, leger og helsefagarbeidere.

Kursene er en del av kompetanseplanen til den enkelte ansatte, og ledelsen ved Barneklinikken sørger for at alle gjennomgår disse kursene. Barneklinikken har gjort programmene for kursene tilgjengelig for alle, og på forespørsel får vi tilgang til de enkelte forelesningene.
Noen av forelesningene ligger tilgjengelig for Nettverkes medlemmer her.

FOR SYKEPLEIERE

Kurs i legemiddelhåndtering for nyansatte sykepleiere
Alle nyansatte sykepleiere deltar på kurset og gjør oppgaver i medikamentregning innen få måneder etter oppstart på Barneklinikken.

Program for kurs i legemiddelhåndtering for nyansatte sykepleiere finner du her.

Retrening i legemiddelhåndtering
Alle gjennomgår retreningsopplegget annet hvert år. Programmet blir variert annet hvert år, slik at alle sykepleiere får gjennomgått de samme punktene. Gjennomgang av retninslinjene for legemiddelhåndering ved Barneklinikken er fast på programmet.

Program for retreningskurs i legemiddelhåndtering finner du her.

Cytostatikakurs
Sykepleiere som skal administrere cytostatika skal ha cytostatikakurset før de selvstendig kan administrere cytostatika. I tillegg til selve kurset skal sykepleierne gå "dobbelt" i en opplæringsfase, og det skal gis ett gitt antall kurer under overvåkning av andre sykepleiere før opplæringen er fullført.

Program for cytostatikakurs finner du her.

​FOR LEGER

Kurs om Legemidler til barn for nyansatte leger

Alle nyansatte leger deltar på kurset innen ca et halvt år etter at man har begynt å jobbe på ved barneklinikken. På kurset underviser både lege og farmasøyt fra legemiddelutvalget og tema for kurset er legemiddelhåndteringsrutiner, pasientsikkerhet og generelt om legemidler til barn.

Program for kurs for leger finner du her.   

FOR HELSEFAGARBEIDERE

Kurs i legemiddelhåndtering for nyansatte helsefagarbeidere (barnepleier, hjelpepleier, pleieassistent).

Alle nyansatte barnepleiere skal ha opplæring i barnepleiernes oppgaver i henhold «Barnepleiers oppgaver i Legemiddelhåndtering» og «Retningslinjer for legemiddelhåndtering ved Barneklinikken». De skal også kjenne til legemiddelhåndteringsrutiner for annet helsepersonell for å fremme godt samarbeid om legemiddelhåndtering. Helsefagarbeidere som har gjennomført kurs i legemiddelhåndtering får delegert myndighet til å dele ut noen få legemidler som er spesifisert på en egen liste.

Program for kurs for helsefagarbeidere finner du her.