Skip Navigation Links2022-varseminar

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Vårseminar 23. mai 2022: Riktig bruk av medisiner krever kunnskap - også hos unge!

Vårseminar 23. mai 2022: Riktig bruk av medisiner krever kunnskap - også hos unge!

Forbruket av reseptfrie legemidler har økt de siste årene. Det er ingen holdepunkt for at befolkningen har blitt sykere og spørsmålet er derfor om legemidlene brukes rett? 

Alle legemidler har bivirkninger i tillegg til ønsket effekt. Man kan også se for seg at legemiddelbruk kan medføre at man ikke får annen behandling som muligens vil være mer effektiv.

Er det blitt slik at barn og unges problemer eller ubehag i større grad møtes med en pille? 

Og hvor er det de lærer denne adferden? Bør barn og unges kompetanse økes? - og hvordan bør det gjøres?


Seminaret holdes på Hotel Opera, Oslo, 23. mai 09.30 - 17.30. Seminaret er søkt som tellende valgfritt kurs for sykepleiere i spesialisering og er godkjent for farmasøyters etter- og videreutdanning med 6 FEVU-poeng.

For de som var med oss på seminaret: Her er evalueringsskjema.

 Det er lagt inn pauser og tid til spørsmål/diskusjon 
​Kl. 09:30
Registrering og kaffe

​Kl. 10:00
Velkommen og en kort introduksjon til dagen
​Henrik Irgens, Nettverket
Kl. ​10.20
​Bruk av ikke-reseptpliktige legemidler blant barn og ungdom
En forskningsbasert situasjonsbeskrivelse
​Siv Skarstein, OsloMet
​Kl. 11.00
​Pause
​Kl. 11:20
Ungdoms holdninger til legemidler; motiver og terskel for bruk. Er det tidstrender?
Erfaringer fra dem som møter ungdom
​Ive Kristin Staune, Helsesykepleier, leder for skolehelsetjenesten og HFU Lillehammer
Berit Berge, Helsesykepleier, Trondheim
Gunvor Johnsen, farmasøyt og avdelingsleder, Sjukehusapoteket i Bergen
Inga Marthe Grønseth, fastlege i Trondheim
Stephan Just, barnepsykiater, BUP Sarpsborg
Margrethe Riis Tande, barnelege, St Olavs
Henrik Irgens presenterer data fra Ung.no
​Kl. 13:00
​Lunsj

​Kl. 14:00
Helsekompetanseperspektivet, ungdom og bruk av reseptfrie legemidler.
Presentasjon av HLS19-studien som er Norges første baseline om befolkningens helsekompetanse (16-25 år) 

​Christopher Le, Helsedirektoratet
​Kl. 14:25
Kan skolen være en arena for læring om legemidler?Eksempel fra Finland​Katri Hämeen-Anttila og Minttu-Maari Kokko, det finske legemiddelverket (Fimea) 
​Kl. 15:35
​Pause
Kl. 15.50Skolehelsetjenesten i Norge, hva gjøres allerede? 
Presentasjon av MEST i skolehelsetjenesten. Et program som er laget og brukes av skolehelsetjenesten i Trondheim kommune

Berit Berge, Trondheim kommune
​Kl. 16:15
Kan apotekene ha en rolle i ungdoms skolering i bruk av legemidler?
​Janne Smedberg, Apotekforeningen
​Kl. 17:00 - 17.30
Oppsummering og veien videre
​Henrik Irgens, Nettverket