Skip Navigation Links2020-Solstrand

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Solstrandseminaret 2020

Solstrandseminaret 2020

Velkommen til Solstrandseminaret 2020 - i år blir dette arrangert virtuelt! 

Årets Solstrandseminar arrangeres tirsdag 27. oktober og blir i år arrangert digitalt. Vi møtes derfor via norsk helsenett sin løsning join.nhn.no. Vi håper at hvert enkelt LMU kan sitte samlet. Som tidligere vil vi prøve å få lagt ut forelesningene på denne siden i etterkant av møtet.

Seminaret vil i år være viet beredskap og de utfordringer pandemien har gitt helsevesenet.

Påmeldingsskjema finner du her. Fristen var 12. oktober, men dersom noen ikke har fått meldt seg på er det fortsatt mulig. 


Program med forbehold om endringer

Kl. 09:00


Pålogging (join.nhn.no)
Til LMU: Skriv inn navnet til den barneavdeling dere kommer fra.
Til foredragsholdere: Skriv inn ditt navn.


Kl. 09:10

Velkommen til Solstrand og seminar
Hva har skjedd siden sist?

Stab

Kl. 09:30

Aktuelt fra Nettverket
Kommer
Kl. 09:50 Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder

Kl. 09:55


KOBLE
Hvor langt er vi kommet?

Helene Grytli
(Norsk Legemiddelhåndbok)

Kl. 10:15
Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder

Kl. 10:20

Blandekort, digitalisering

Arna Teigen
(Blandekortgruppen)

Kl. 10:40

Pause
 

Kl. 10:55

Legemiddelberedskap på foretaksnivå

Nina Berg
(Sykehusapoteket)

Kl. 11.25Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder 

Kl. 11:30


Hvordan har pandemien påvirket mangelsituasjonen og utfordringer knyttet til å finne alternativer

Anne Markestad
(Mangelsenteret)

Kl. 12:00


Lunsj 45 min

 

 

Kl. 12:45

Covid-19 behandling hos barn

Per Kristian Knudsen
(OUS)

Kl. 13.05
Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder 

Kl. 13:10

Utfordringer knyttet til mangel på utstyr/forbruksmateriell

 

Hilde Wangen
Sykehusinnkjøp (Helse-Bergen)

Kl. 13:30
Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder 

Kl. 13:35

Oversikt over covid-vaksinekandidater og prosessen rundt utvikling av disse

Lene Juvet
(FHI)

Kl. 13:05 Pause 20 min + skifte av foredragsholder

Kl. 14:25

Forslag: Apotek Styrt Tilberedning (AST) Knyttet opp mot beredskap, mangel, deling av doser mellom pasienter.

Cathrine Kjeldby-Høie
(Rikshospitalet)

Kl. 14:55
Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder

Kl. 15:00


Best før, men ikke dårlig etter??
Om bruk av legemidler ved en barneavdeling på Zanzibar. Effektivisering av legemiddelbruk, eksempel fra antibiotika.
Når man ikke kan følge godkjente prosedyrer…hva når medisinen er gått ut på dato??

Gunn Elin Veivåg
(Nettverket)

Kristoffer Brodwall
(HUS)

Kl. 15:20


Avslutning, sees neste år!
 
Kl.15:30Slutt