Skip Navigation Links2020-Solstrand

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Solstrandseminaret 2020

Solstrandseminaret 2020

Årets Solstrandseminar ble arrangert digitalt tirsdag 27. oktober. Hvert enkelt LMU var samlet lokalt hos seg og det var god stemning rundtomkring. Temaet for seminaret var beredskap og de utfordringer pandemien har gitt helsevesenet. Forelesningene blir gjort tilgjengelig fortløpende denne siden. 

Til alle som deltok på seminaret: Evalueringsskjemaet finner du her

Program

Kl. 09:00


Pålogging (join.nhn.no)
Til LMU: Skriv inn navnet til den barneavdeling dere kommer fra.
Til foredragsholdere: Skriv inn ditt navn.


Kl. 09:10

Velkommen til Solstrand og seminar

Hva har skjedd siden sist?

Stab

Kl. 09:30

Aktuelt fra Nettverket
Kommer
Kl. 09:50 Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder

Kl. 09:55


KOBLE

Hvor langt er vi kommet?

Helene Grytli
(Norsk Legemiddelhåndbok)

Kl. 10:15
Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder

Kl. 10:20

Blandekort, digitalisering

Arna Teigen
(Blandekortgruppen)

Kl. 10:40

Pause
 

Kl. 10:55

Legemiddelberedskap på foretaksnivå

Nina Berg
(Sykehusapoteket)

Kl. 11.25Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder 

Kl. 11:30


Hvordan har pandemien påvirket mangelsituasjonen og utfordringer knyttet til å finne alternativer

Anne Markestad
(Mangelsenteret)

Kl. 12:00


Lunsj 45 min

 

 

Kl. 12:45

Covid-19 behandling hos barn

Per Kristian Knudsen
(OUS)

Kl. 13.05
Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder 

Kl. 13:10

Utfordringer knyttet til mangel på utstyr/forbruksmateriell

 

Hilde Wangen
Sykehusinnkjøp (Helse-Bergen)

Kl. 13:30
Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder 

Kl. 13:35

Oversikt over covid-vaksinekandidater og prosessen rundt utvikling av disse

Lene Juvet
(FHI)

Kl. 13:05 Pause 20 min + skifte av foredragsholder

Kl. 14:25

Apotek Styrt Tilberedning (AST) Knyttet opp mot beredskap, mangel, deling av doser mellom pasienter

Cathrine Kjeldby-Høie
(Rikshospitalet)

Kl. 14:55
Teknisk pause (5 min), skifte av foredragsholder

Kl. 15:00


Best før, men ikke dårlig etter??Om bruk av legemidler ved en barneavdeling på Zanzibar. Effektivisering av legemiddelbruk, eksempel fra antibiotika. 

Gunn Elin Veivåg
(Nettverket)

Kristoffer Brodwall
(HUS)

Kl. 15:20


Avslutning, sees neste år!
 
Kl.15:30Slutt