Skip Navigation Links2019-Oslo

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Vårseminaret 2019: Legemidler og mat - en reise gjennom tarmen

Vårseminaret 2019: Legemidler og mat - en reise gjennom tarmen

Temaet for årets vårseminar er pediatrisk gastroenterologi, og det blir spennende foredrag om blant annet refluks, obstipasjon og hvordan legemidler tas opp i kroppen. Seminaret er åpent for alle og vil ha fokus på primærhelsetjenesten. Seminaret gir kurspoeng for farmasøyter og sykepleiere, og det er søkt om kurspoeng for leger. 

Seminaret holdes i Oslo på Thon Hotell Opera 3. juni. Det er gratis å delta og vi spanderer lunsj. Påmeldingen er bindende - vi har begrenset med plass. Dersom seminaret er fulltegnet vil du få beskjed om dette rett etter påmeldingen. Velkommen på seminar! 

Utskriftsvennlig versjon av programmet finnes her.

Presentasjonene blir lagt ut etterhvert, du finner lenker i programmet under.

09.30 - 10.00Registrering og kaffe
10.00 Åpning
Thomas Halvorsen, Nettverket
10.00 - 10.30
Administrasjon av legemidler – et historisk perspektiv
Fra klyster til persontilpasset medisin
Henrik Irgens, Nettverket
10.30 - 11.15Tarmen og absorpsjon – perorale legemidler
Joachim Frost, NTNU​

11.15 - 11.35

Pause 20 min

11.35 - 12.05
Kari Christiane Fougner Bjerknes, OUS, Nettverket
12.05 - 12.35
Siri Wang, Statens legemiddelverk​
12.35 - 13.00
Refluks hos barn
Joel Selvakumar, OUS (Rikshospitalet)

13.00 - 14.00

Lunsj 1 time

14.00 - 14.40
Hvordan diagnostisere og behandle refluks hos barn?
Hva er normalt og hva trenger henvisning til pediater? 
Obs! Refluks hos spedbarn
Ketil Størdal, Sykehuset Østfold
14.40 - 14.55
Pause 15 min

14.55 - 15.25
Funksjonelle magesmerter hos barn og ungdom.
-Hva ser man hos ungdom?
-Hva bruker ungdom mot dette?
-Spesiell kost?
Erling Tjora, HUS​
15.25 - 16.15Matvareallergier
Martin Sørensen, UNN​
16.15 - 16.30Pause 15 min

16.30 - 17.00Inflamatorisk tarmsykdom  IBD
Gøri Perminov, OUS (Ullevål/Rikshospitalet) 
17.00 - 17.30
Obstipasjon  Årsak og behandling
Hva må henvises til sykehus og hva kan håndteres i primærhelsetjenesten?

Anders Mjelle, HUS
17.30 - 17.55
Hvilket tilbud finnes på sykehuset?
Obstipasjonspoliklinkk i Trondheim - Hvordan jobber de?
Kristin Kleveland og kollega
Sykepleier ved gastro poliklinikk, St Olavs hospital
17.55 - 18.00Oppsummering av dagenHenrik Irgens og Thomas Halvorsen, Nettverket