Skip Navigation Links2018-Oslo

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Vårseminaret 2018: "Forskjells-Norge" - blir behandling styrt av adresse?

Vårseminaret 2018: "Forskjells-Norge" - blir behandling styrt av adresse?

Presentasjonene fra vårseminaret er lagt ut, se lenker under!
Takk til alle som kom og deltok; ønsker dere kursbevis? Send en epost til Henrik, så ordner han det :-)

​Vårseminaret skal belyse hvorfor legemidler mot astma skrives ut og benyttes  så ulikt i ulike deler av Norge. Bruk av inhalasjonssteroider blant barn varierer med en faktor på 3 over fylkesgrenser - hvorfor er det sånn? Seminaret vil også sette fokus på nasjonale behandlingsveiledere, og hvordan vi kan benytte disse til å utjevne noen av disse bemerkelsesverdige ulikehetene i vårt for øvrig relativt homogene land.

Utskriftvennlig versjon av programmet finner du her.

Mer om foredragsholderne finner du her.

 Presentasjoner fra vårseminaret

Forskjells-Norge

Forskjells-Norge sett fra Reseptregisteret                                     
Kari Furu, Reseptregisteret

Hvilke faktorer kan forklare de forskjeller man ser?
Ingvild Mikalsen, SUS

Helseatlas - Hva forteller variasjon om grunnlaget for våre behandlingsvalg?
Atle Moen, OUS

Diagnostikk

Når er astma astma?
Knut Øymar, SUS
 
Veiledere

Veiledervillniss – hva styrer legens valg?
Are Brean, Tidsskrift DNLF

Veiledere i pediatri. Blomster i villniss - eller bare mere ugress?
Claus Klingenberg, UNN og Norsk Barnelegeforening (NBF)

Astmabehandling brukt uten og utenfor godkjenning.. Hva er bakgrunnen for de indikasjoner og doseringer som foreligger i Felleskatalogen?
Siri Wang, Statens legemiddelverk

Behandling

Behandling av astma hos barn. Guidelines og tradisjoner.
Torbjørn Nag, SPIRO (NBF), Sjukehuset i Ålesund
 
Inhalasjonsveiledning Veiledning i apotek, også for barn  (Youtube-video)
Karine Wabø Ruud og Cathrine Kjeldby-Høie, Apokus

Bivirkninger av montelukast, steroider og annen astmabehandling.
Hva er meldt og hva skal meldes?

Jenny Bergmann, RELIS Vest