Skip Navigation Links2017-Solstrand

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Solstrandseminaret 2017

Solstrandseminaret 2017

​Presentasjonene fra Solstrandseminaret 2017 er lagt ut.

Temaet fra Vårseminaret i år søvn og søvnvansker hos barn og unge ble utvidet, og gjort mer sykehusrettet: 
"Angst, søvnproblemer, depresjon og smerte hos barn og ungdom med kronisk og/eller livstruende sykdom".

Mandagens miniseminar dreide seg om vurdering av legemidler for eksempel ved anbud/innkjøp eller ved legemiddelmangel.

Solstrandseminarene er i utgangspunktet for Nettverkets medlemmer, invitasjonene er sendt ut til alle Legemiddelutvalgene. Det kan være mulig å delta på enkeltdager for andre, men dette må avtales spesielt - send en e-post til sigrun.hoem.evensen@helse-bergen.no.

​Mandag 23. oktober:
​09:00​Avreise fra Flesland
​10:15 - 10:50

​Velkommen til Solstrand og seminar!
Hva har skjedd siden sist?

​10:50 - 11:10​Pause
​11:10 - 11:25​Hva gjøres lokalt i LMUene? LMU Kristiansand har tatt utfordringen i år
​11:25 - 11:40

Har det skjedd noe med antibiotikabruken i norske barneavdelinger?
Antibiotikarapporter fra de ulike barneavdelingene finner du her (kun tilgjengelig for Nettverkets medlemmer)

​Marion Neteland,
KAS og HUS
​11:40 - 12:30

​Presentasjoner av prosjekter som Nettverket har støttet
a) Postoperative smerter hos barn og ungdom
b) Inotrop behandling hos nyfødte, en nasjonal registerstudie


Anja Smeland, OUS
Astri Maria Lang, OUS

12:30 - 13:30​Lunsj
​13:30 -14:40

Legemiddelutvalgene blir bedt om å vurdere legemidler til barn i anbudprosesser - hva skal vi "se" etter?

* Sykehusinnkjøp HF - anbud på legemidler

* Hvordan organiserer OUS arbeidet med LIS? Struktur og erfaringer

 * Hva tenker vårt fagmiljø på når vi blir bedt om å velge?

Anne Helen Ognøy, Sykehusinnkjøp HF

Laila Bruun, OUS

Heidi Glosli, OUS

​14:40 - 15:00​Pause
​15:00 - 16:10

Legemiddelutvalgene blir bedt om å vurdere legemidler til barn i anbudprosesser - hva skal vi "se" etter?

Siri Wang, Legemiddelverket

Laila Bruun, OUS

​16:10 - 16:30Pause, med flytting til grupperom​
​16:30 - 17:15

​Hjelp til selvhjelp, inndelt i fagspesifikke grupper

​17:15​SPA eller spasertur
​19:30​Middag


Tirsdag 24. oktober: Angst, søvnproblem, depresjon og smerte hos barn og ungdom med kronisk og/eller livstruende sykdom
Når et barn er diagnostisert med en sykdom kan det være en utfordring å formidle dette til en familie i krise. Når behandlingen har startet kan barn og ungdom utvikle angst, depresjon, uro, humørsvingninger og agitasjon. Noe av dette kan skyldes nødvendige legemidler som benyttes i behandlingen, men det kan nok også skyldes barnets situasjon; det å være innlagt og ha en alvorlig sykdom.

Hvordan skal man møte dette? Legemidler versus ikke medikamentell tilnærming

08:30 - 09.25

Hva kan den biopsykososiale kliniske metoden tilføre barne – og ungdomsmedisinen?

En blanding av kasustikk, helsepolitikk, helselovgivning og fag

Hans Petter Fundingsrud, UNN
09.25 - 09.45Pause og utsjekk
​09.45 - 10.15

Sykepleierens rolle som portvakt

Hva skal man se etter for å fange opp et barn/ungdom som sliter?

Marianne Bøe, HUS
​10.15 - 10.55

Metoder og teknikker for å styrke mestring og forebygge traumer hos barn og unge på sykehus - del 1

Psykomotorisk fysioterapi, musikkterapi og leketerapi.

Anne Berle Robstad, Merethe Wollf Lindvall og Åse Strandenes, HUS

10.55 - 11.10Pause
11.10 - 11.50

Den gode samtale


Therese Visted og Helge Alsaker Solheim, HUS
11.50 - 12.30

Metoder og teknikker for å styrke mestring og forebygge traumer hos barn og unge på sykehus - del 2

Psykologisk arbeid med angst, smerte, søvn og prosedyreforberedelser

Maren Ø. Lindheim og Ragnhild Fretland, OUS
​12.30 - 13.30Lunsj
13.30 - 14.15

Opioider og sånn - Presentasjon kun tilgjengelig for Nettverkets medlemmer

Karin M Holmberg Dahle, OUS
14.15 - 14.30 Pause
14.30 - 15.10

Når ord og kognitive tiltak ikke er nok..

Du er på vakt og har et barn som kan være plaget med smerter, angst, uro, agitasjon,…
Hva er riktig medikamentell behandling?
Endringer når man går inn i palliativ fase.

Olav Hevrøy, HUS
15.10 - 15.30Oppsummering av dagen
15.30Avslutning og vel hjem
​15:30Avreise buss fra Solstrand, ankomst Flesland ca. 16:30