Skip Navigation Links2017-Oslo

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Vårseminaret 2017 - søvn og søvnvansker

Vårseminaret 2017 - søvn og søvnvansker

​Nettverkets årlige vårseminar ble arrangert i Oslo 12. juni, med temaet søvn og søvnvansker hos barn og ungdom.

​Programmet er utformet som en serie forelesninger som skal ta for seg forskjellige aspekter knyttet til søvn hos barn og ungdom, herunder behandling med og uten legemidler, kompliserende tilleggsdiagnoser og søvnmangel/overskudd som bivirkning til annen legemiddelbruk. Målsetningen er å øke deltagernes kunnskap slik at behandling av søvnvansker blir bedre.
Les også Nettverkets nyhetssak om vårseminaret.  

Seminaret er søkt som tellende valgfritt kurs for leger i spesialisering innen allmennmedisin, pediatri, farmakologi og barnepsykiatri og for disse spesialisters etterutdanning, tellende valgfritt kurs for sykepleiere i spesialisering, tellende for farmasøyters etter- og videreutdanning.

​For de som var på seminaret:

Bjørn Bjorvatn sine foredrag blir sendt ut på e-post til deltakerne.

Evalueringsskjema - takk for at du gir oss en tilbakemelding!

Kursbevis blir sendt ut til de som ønsker det, send oss en e-post legemidlertilbarn@helse-bergen.no


Utskriftsvennlig versjon av programmet finner du her.

09.30-10.00Registrering og kaffe​
10.00ÅpningHenrik Irgens, Nettverket
10.00-10.35
Normal søvn hos barn/ungdomHva fører søvnmangel til og hvorfor må man egentlig sove?
​Mari Hysing,  Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest, RKBU Vest
10.35-11.10Diagnostisering av søvnlidelser​Bjørn Bjorvatn, Universitet i Bergen og SOVno
11.10-11.45Kartlegging av søvn
​Mari Hysing, RKBU Vest
11.45-11.55
Pause
11.55-12.30Hvordan reguleres søvn, effekten av lys og melatonin
Bjørn Bjorvatn, SOVno
12.30-13.00Bruk av sovemidler hos barn og unge.
Hva brukes, utvikling over tid og er det regionale forskjeller?

​Kari Furu, Folkehelseinstituttet
13.00-14.00
Lunsj

14.00-14.45Legemidler, virkningsmekanisme, interaksjoner og bivirkninger -Presentasjon kun tilgjengelig for Nettverkets medlemmer
Karin M. Holmberg Dahle, Oslo universitetssykehus
14.45-15.20Behandling av døgnrytmelidelser
Bjørn Bjorvatn, SOVno
​15.20-15.35Pause
15.35-16.10Behandling av insomni ved hjelp av Cognitive behavioral therapy for insomnia
Mari Hysing, RKBU Vest
16.10-16.45
Helsesøsters erfaring: Små barn. Konkrete råd og tiltak.
​Nina Misvær, Høgskolen i Oslo og Akershus
16.45-17.00Pause
17.00-17.35Helsesøsters erfaring: Ungdom med søvnproblemer.
Hvilke råd kan helsesøster gi?

​Agnes Giertsen, Høgskulen på Vestlandet
17.35-18.00Foreldres bruk av sovemidler, påvirker det barns bruk av sovemidler? Forskrivning av sovemidler i 0-3 års alder og senere risiko for ADHD
Ingvild Holdø, Universitetet i Oslo
18.00Avslutning og vel hjem