Skip Navigation Links2016-Solstrand

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Solstrandseminaret 2016

Solstrandseminaret 2016

Tema for årets seminar er bruk av antibiotika ved norske barneavdelinger, med fokus på å begrense antibiotikaresistens.

Vi inviterer tre deltakere fra hver Legemiddelutvalg; en sykepleier, en lege og en farmasøyt. Vi dekker seminaret og opphold, og reiseutgifter som overstiger 3000,-

Mandag 24. oktober
​09:00​Avreise fra Flesland
​10:15 - 10:40Velkommen til Solstrand og seminar!Thomas Halvorsen og Henrik Irgens​
​10:40 - 11:00​Pause
​11:00 - 12:00

Hva har skjedd siden sist vi var på Solstrand?

Hva gjøres lokalt i LMUene?

​Henrik Irgens og Thomas Halvorsen

Sykehuset Østfold, Kalnes og Førde

​12:00 - 13:00​Lunsj
​13:00 - 14:05

Hendelser å lære av - samarbeid med Meldeordningen

Legemiddelverket og legemidler til barn

Kristin Klem, Helsedirektoratet

Siri Wang, Legemiddelverket

​14:05 - 14:25​Pause
​14:25 - 15:30

​Manipulering av legemidler til barn
- Acetylsalisylsyre - doseringsnøyaktighet ved manipulering (foredrag ikke tilgjengelig)
- MAMBA og miksturlisten
- Utfordringen for 2016 og fremover; BNF for Children 


Jørgen Brustugun, SAO
Cathrine Kjeldby-Høie, SAO og Apokus
Henrik Irgens, Nettverket

​15:30 - 15:50​Pause
​15:50 - 17:00

Nye nasjonale smerteretningslinjer

Prosjekt: Bivirkningsansvarlig på avdeling

Bruk  av antibiotika til barn

​Ingrid Grønlie, HUS

Jenny Bergman og venner, Nettverket

Elin Høien Bergene, NTNU

​17:00 - 19:30​SPA eller spasertur
​19:30​Middag


Tirsdag 25. oktober: Bruk av antibiotika på norske barneavdelinger
​08:30 - 09:25

Bakterier og antibiotika:
- Klebsiella-utbruddet ved nyfødtavdelingen i Stavanger, en historie med stor læringsverdi
- Kortfattet introduksjon til sentrale begrep, inkl. virkningsmekanismer for antibiotika


Siren Rettedal, SUS
Karianne Wiger Gammelsrud, OUS

​09:25 - 09:45​Pause
​09:45 - 10:40Resistens og resistensmønster
- Empirisk antibiotikaregime, betyr valgene noe? Rapport fra en nyfødtavdeling og et onkologisk paradoks
- Hva er resistens? Hvordan ser resistensmønstrene ut og hva kan de brukes til?

Per Espen Akselsen,  KAS (HUS)

Gunnar Skov Simonsen, NORM (UNN)
​10:40 - 11:00​Pause
​11:00 - 12:00Antibiotikaforbruk på norske barneavdelinger
- Gjennomgang av statistikk og diskusjon rundt likheter og forskjeller
Antibiotikastatistikk fra de ulike barneavdelingene finnes på Nettverkets intranett, se her.
- Et praktisk eksempel på bruk av antibiotikastatistikk til forbedringsarbeid
- Overvåkning av antibiotikaforbruk og resistensmønster på barnepost ved Rikshospitalet

Marion Neteland, KAS
Christian Magnus Thaulow, Ålesund
Ragnhild Raastad, OUS
​12:00 - 13:00​Lunsj
​13:00 - 14:05

Praktisk og målrettet arbeid for å forhindre​ antibiotikaresistens:
- Forbedringsarbeid og antibiotikateam
-
Tiltak etter Klebsiella-utbruddet i Stavanger i 2009 og tanker om utbruddet nå i 2016
- Penicillinallergi - utbredelse og objektiv påvisning


​Merete Elisabeth Gjerde, HUS
Siren Rettedal, SUS
Mette Gurvin, HUS
​14:05 - 14:25​Pause
​14:25 - 15:30

Det nye i vinden, om ikke i kroppen, MIKROBIOMET

Etikk og sånn - hvorfor gjør vi som vi gjør?

Jon Fjalstad, UNN​

Ingrid Smith, KAS (HUS)

​15:30​Avslutning og vel hjem
​16:00​Avreise buss fra Solstrand, ankomst Flesland ca. 17:00