Skip Navigation Links2015-Oslo

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Vårseminaret 2015: Legemidler til barn

Vårseminaret 2015: Legemidler til barn

Ønsker du å vite mer om hvorfor det finnes så få legemidler i Norge som er godkjent til barn?
Vårseminaret 2015, 2. juni på Hotel Bristol, Oslo.

Med temaet "Legemidler til barn" vil vi belyse barns særstilling med utstrakt bruk av legemidler uten og utenfor godkjenning:

  • Hvorfor er det slik?

  • Hvilke «hjelpetiltak» har vi iverksatt?

  • Hvilke «grep» kan myndighetene ta og hva kan legemiddelindustrien bidra med for at viktige legemidler faktisk skal finnes tilgjengelig i «normalt salg» på det norske markedet?

Se utskriftsvennlig versjon av programmet her.

 09.30-10.00

Registrering og kaffe

10.00-10.10

Åpning

Henrik Irgens (Nettverket)

10.10-11.00

Legemidler til barn – et historisk perspektiv

Thor Willy Ruud Hansen,  barnelege, Rikshospitalet

11.00-11.10

Spørsmål og diskusjon

11.10-11.35

Hva kan vi gjøre for å få legemidler i barna?
Hvordan kan legemidler manipuleres? 

Cathrine Kjeldby-Høie, farmasøyt, Sykehusapoteket Oslo og Nettverket

11.35-12.00

En case fra virkeligheten: Slutt på kodeinholdige legemidler til barn,
bakgrunn og konsekvenser

Christina Brudvik, fastlege i Bergen og Nettverket

12.00-13.00

LUNSJ

 

13.00-14.30

Norske barns hverdag:
Bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning

Om bruk av veiledere og deres rolle i behandling av barn mot det som er offentlig godkjent, bruk som er omtalt i f. eks. Felleskatalogen. 

Alternative reguleringsmekanismer har vokst frem når det regulatoriske systemet for legemidler til barn er utilstrekkelig, hvordan har dette skjedd og hvordan ønsker vi at det skal være? Kan vi fortsette å la uoffisielle systemer regulere noe så viktig?

Klingenberg: Behandling av urinveisinfeksjoner hos barn
Wang: Godkjent - Off Label - Ureg... Hva er hva?
Madsen: Bruk av legemidler utenfor godkjenning
Klingenberg: Norsk Barnelegeforenings veiledere
Krogh: Norsk elektronisk legehåndbok

Claus Klingenberg, barnelege, UNN og Barnelegeforeningens veiledere

Siri Wang, farmasøyt,  Statens Legemiddelverk

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Statens Legemiddelverk

Kurt Østhuus Krogh, barnelege, St. Olav og Norsk elektronisk legehåndbok

14.30-14.40

Spørsmål og diskusjon

 

14.40-15.00

Pause

 

15.00-15.20

 

Legens juridiske ansvar – håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning

Aadel Heilemann, jurist ved Legeforeningen

15.20-16.00

Hvordan få mer kunnskap?
Klinisk forskning i allmennpraksis og spesialisthelsetjenesten.
Straand: Forskernettverk som "forskningslab"
Glosli: Klinisk legemiddelforskning - i spesialisthelsetjenesten.

Jørund Straand, Professor, Avd. for allmennnmedisin, UIO

Heidi Glosli, barnelege, OUS

16.00-16.10

Spørsmål og diskusjon

 

16.10-16.30

Pause

 

16.30-17.00

Hvorfor har vi de legemidlene vi har?
Sammenhenger mellom behov, faglighet, evidens, regelverk, sikkerhet og markedsmekanismer.

Karen Marie Ulshagen, seksjonssjef, Statens Legemiddelverk

17.00-17.30

Behandling av UVI i allmennpraksis
Vi skulle gjerne hatt amoxicillin-klavulansyre mikstur, pivampicillin granulat og nitrofurantoin mikstur: Hva skal til for å få slike viktige barnelegemidler til Norge?

Linn Camilla Svenningsen, Legemiddelindustriforeningen

17.30-17.45

Spørsmål og diskusjon

 

17.45-18.00

Avslutning

 

Har du spørsmål om vårseminaret kan disse sendes på e-post til legemidlertilbarn@helse-bergen.no.