Skip Navigation Links2014-Solstand

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Solstrandseminaret 2014

Solstrandseminaret 2014

​27.-29. oktober ble det årlige Solstrandseminaret avholdt. Presentasjonene er lagt ut.

Endelig program for Solstrandseminaret finner du under, presentasjonene som er tilgjengelige er lenket til direkte fra programmet.
Utskriftsvennlig versjon av programmet finnes her.

Mandag 27.10:
​Kl. 10:30  ​Avgang buss fra Bergen Lufthavn, Flesland
​Kl. 11:30 ​Registrering/innsjekk
​Kl. 12:00  ​Lunsj
​Kl. 13:00​Velkommen ​Thomas Halvorsen, Nettverket
​Kl. 13:30 Hva har skjedd siden vi sist var på Solstrand?    ​Henrik Irgens og Thomas Halvorsen, Nettverket
​Kl. 14:15​Hva gjøres lokalt i LMUene?
St. Olav  og Bergen
​Bendik Lund og Ingrid Grønlie
​Kl. 15:00Hjelp til selvhjelp. Søk i databaser.  
​Kl. 16:50        ​Presentasjon av noen prosjekter som har fått støtte fra kompetansenettverket
​Pharmachild​Ellen Nordal
​NorCAPITAL​Dag Sulheim
​Bruk av legemidler utenfor godkjenning til barn og ungdom på sykehus. Presentasjon av masteroppgave​Arna Teigen
Samstemming av legemiddellister ved barneavdelinger​Kristine Tveit
​Atroventstudien​Magnus Hilland
​Kl. 17:50   ​SPA eller spasertur?   
​Kl. 19:30  ​Middag  
​Tirsdag 28.10:
Hovedtema: Smerte hos barn
​Kl. 09:00  ​Innledning                                                            
​Kl. 09:15 Smertevurderingsverktøy hos barn​Kari Sørensen, OUS  
​Kl. 09:45 Smertevurderingsinstrument hos premature​Bente Vederhus, HUS       
​Kl. 10:05       Smertefysiologi. Teori for hvordan legemidlene virker​Audun Stubhaug, OUS 
​Kl. 10:55   ​Pause
​Kl. 11:15 Prosedyresmerter ​Per Anders Hunderi, HUS  
​Kl. 12:00​Lunsj  
​Kl. 13:00       ​Behandling av akutte smerter med opioider
Titrering, observasjoner og dokumentasjon.
​Marthe Skagseth, HUS 
​Kl. 13:35Langvarig smertebehandling, ikke maligne smerter ​Audun Stubhaug
​Kl. 14:15Ikke medikamentell smertebehandling og avledning​ Linn Waagenes og Siv Øvsthus    
​Kl. 15:15​Pause
​Kl. 15:30     Langtidseffekt av smerte opplevd i prematur perioden ​Bente Vederhus, HUS 
​Kl. 15:55 ​Palliasjon 
​Kl. 16.20​Pause​Heidi Glosli
​Kl. 16:30Blandekort - siste nytt        ​Cecilie Ambli og Anne Blystad, arbeidsgruppen for blandekortene
​Miskturer som finnes i Norge​Cathrine Kjeldby-Høie og Margrete Einen, Nettverket
​Informasjonsskriv​Cathrine Kjeldby-Høie, Nettverket
Aktuelt om bivirkninger​Jenny Bergman, RELIS og Nettverket
​Farmasøyter uten grenser i Zambia​Gunn-Therese Sørland, Sjukehusapoteket i Bergen og Nettverket
​Kl. 17:30​SPA eller spasertur?
​Kl. 19:30 ​Aperitiff    
​Kl. 20:00   ​Middag
Onsdag 29.10:
​Hovedtema: Barneintensiv
​Kl. 08:30  Innledning 
​Kl. 08:35  Væsketerapi – hva er det?​Inger Marie Drage, OUS 
​Kl. 09:25 ​Ernæring av barn på intensiv​Janicke Syltern, St. Olav 
​Kl. 10:00  ​Pause/utsjekk
​Kl. 10:30   Kvalitetssikring av medikamentinfusjoner  ​Ingrid Grønlie, Nettverket
​Kl. 11:00       Barneintensiv – utfordrende arbeid?​Marit Follan og Janicke Syltern, St. Olav
​Kl. 11:40   Erfaring med elektronisk kurve på barneintensiv – har vi alle noe å lære? ​Marit Follan, St. Olav
​Kl. 12:00  ​Oppsummering av seminaret i plenum 
​Kl. 12:30  ​Lunsj
​Kl. 13:30  ​Avgang buss fra Solstrand til Bergen Lufthavn, Flesland
​ ​Kl. 14:30  ​Ankomst Flesland

 

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn dekker kost og losji og transport t/r Flesland-Solstrand for én farmasøyt, én sykepleier og én lege fra hvert legemiddelutvalg. Vi dekker også reiseutgifter som overstiger kr. 3000,-. Vi vil oppfordre alle til å melde seg på og bestille flybilletter så tidlig som råd, vi ønsker at flest mulig skal benytte fellestransport fra/til Flesland.

Invitasjonen som er sendt ut til alle nettverkets medlemmer finner du også her.

Hver avdeling kan selvsagt gjerne sende flere deltagere, men da til selvkost. Det vil også bli åpnet for å delta på enkeltdager, men denne påmeldingen må gå på e-post til sigrun.hoem.evensen@helse-bergen.no.

Har du spørsmål til seminaret, ta kontakt med oss i Nettverket: legemidlertilbarn@helse-bergen.no