Skip Navigation Links2013-Solstrand

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Nettverksseminar på Solstrand 2013

Nettverksseminar på Solstrand 2013

​Det årlige nettverksseminaret for Nettverkets medlemmer blir også i år på Solstrand, fra 28. til 30. oktober.

Invitasjonen til seminaret er sendt ut, og du finner den her.
Påmeldingen til Solstrand-seminaret er avsluttet, vi blir ca. 75 deltagere.

Endelig program med foredragsholdere finner du her!

Mandag 28.10
​Kl. 13:00​Velkommen 
​Kl. 13:30  Hva har skjedd siden vi sist var på Solstrand?       
​Kl. 14:15   ​Hva gjøres lokalt i LMUene?                        
OUS presenterer litt av det de har jobbet med. 
​Kl. 14:45  ​Pause 
​Kl. 15:00      

Hjelp til selvhjelp. Søk i databaser.
Inndeling i tverrfaglige grupper.
Versjon med notater tilgjengelig for nettverkets medlemmer.

​Kl. 16:30 ​Pause 
​Kl. 16:50  Presentasjon av noen prosjekter som har fått støtte fra kompetansenettverket:
Pain Audit in Neonates​Randi Dovland Andersen
​Hyperglykemi, bruk av insulin og assosiasjon til neonatal morbiditet og mortalitet hos premature barn med fødselsvekt under 1000 g​Hans Jørgen Stensvold 
Bronchiolitis – Optimal treatment in Infants and Prognosis​Håvard Skjerven
Inotrop behandling hos nyfødte. Nasjonal registerstudie​Astri Maria Lang
Barns Legemiddel OPPlevelser (BLOPP)​Jonas Asheim 
​Kl. 18:10    ​SPA eller spasertur? 
​Kl. 19:30        ​Middag
​Tirsdag 29.10:
Hovedtema: Ungdomsmedisin
​Kl. 09:00​Innledning ​Kjersti Sirevåg Wilhelmsen
​Kl. 9:15 ​Moderne CF behandling ​Rune Tronstad
​Kl. 10:00​Unge voksne med CF​Rune Tronstad
​Kl. 10:20  ​Pause 
​Kl. 10:40       På vei mot et ungdomsvennlig sykehus​Kjersti Sirevåg Wilhelmsen 
​Kl. 11:25  ​Hvorfor gjør de ikke som vi sier? Hvordan kan vi legge til rette for at de mestrer egen sykdom? ​Liv-Grethe Kristoffersen Rajka
​Kl. 12:15​Lunsj 
​Kl. 13:15Hvordan er ungdoms helse? (Fit Futures / Tromsøundersøkelsen)​Martin Sørensen
​Kl. 13:45​Når doseringen ikke er liketil​Guttorm Raknes
​Kl. 14:30Sambruk alkohol/stimulantia og medikamenter​Camilla Borthen Methlie 
​Kl. 15:15​Pause 
​Kl. 15:35        Smerte, allostatisk overbelastning og bruk av smertestillende blant ungdom​Per Lagerløv
​Kl. 16:20E-læringskurs "Treff meg"​Liv Grethe Kristoffersen Rajka
​Kl. 16:50P-piller og interaksjoner​Jenny Bergman
​Kl. 17:10 ​Pause
​Kl. 17:20Miksturer som finnes i Norge​Cathrine Kjeldby-Høie 
​Kl. 17:35 ​Informasjonsskriv​Cathrine Kjeldby-Høie
​Kl. 17:50Blandekortene​Cecilie Ambli
​Kl. 18:10  ​SPA og SPAsertur?
​Kl. 19:30   ​Aperitiff  
​Kl. 20:00   ​Middag
Onsdag 30.10:
​Hovedtema: Onkologi
​Kl. 08:30​Innledning​Heidi Glosli
​Kl. 08:40Behandling på godt og vondt: Terapirelaterte senskader hos overlevere av barnekreft ​Randi Nygaard
​Kl. 10:10​Pause/Utsjekk 
​Kl. 10:50​Forskning i NOPHO til glede og besvær​Bendik Lund 
​Kl. 11:20 NOBOS / Onkologi ut fra et sykepleierperspektiv​Britt Ingunn Wee Sævig
​Kl. 11:50    ​Oppsummering av seminaret i plenum 
​Kl. 12:30  ​Lunsj

 

Litt praktisk informasjon:

I år som tidligere dekker Nettverket kost, losji og transport t/r Flesland-Solstrand for én farmasøyt, én sykepleier og én lege fra hvert legemiddelutvalg. Vi dekker også reiseutgifter som overstiger 3000,-. Hver avdeling kan selvsagt gjerne sende flere deltagere, men da til selvkost.

Det blir som vanlig ordnet med fellestransport Bergen Lufthavn Flesland - Solstrand. Bussen går fra Flesland kl. 10:30 på mandag og ankommer Flesland kl. 14:30 onsdag.