Skip Navigation Links2013-Oslo

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Vårseminaret 2013 - Vaksinasjon av barn

Vårseminaret 2013 - Vaksinasjon av barn

​Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn arrangerte 13. juni 2013 et seminar om vaksinasjon av barn. Programmet var utarbeidet i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet. De aller fleste foredragene er lagt ut, se lenker i programmet.

Vaksinasjon av barn
Barnevaksinasjonsprogrammet, hvilke vurderinger og avveininger ligger bak dagens praksis?
Influensa, pandemi og pandemiberedskap
HPV-vaksinen, jentevaksine som også bør gis til gutter?
Utvikling av nye vaksiner, hva foregår?

Utskriftsvennlig versjon av programmet finner du her.

​10.00-10.15 ​Åpning 
​10.15-10.45 ​Hva er en vaksine og hvordan blir vaksiner til? ​Hanne Nøkleby 
​10.45-11.00 ​Spørsmål og diskusjon 
​11.00-11.45Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, hva er med og hvorfor? Oppfølgning av vaksinasjonsprogrammet​Marianne Bergsaker
Vaksinasjon ved allergi (egg)​Bård Forsdahl
​11.45-12.00 ​Spørsmål og diskusjon 
​12.00-13.00​Lunsj
​13.00-14.45Produksjon av Influensavaksine, vaksinasjon med svekket influensavirus​Kristin Greve-Isdahl Mohn
Sesonginfluensa og pandemiberedskap​Kjersti Rydland 
​Oppfølging av helsearbeidere og risikopasienter etter influensa pandemien​Rebecca Cox
​Influensa og vaksinasjon i svangerskapet.
Pandemisk influensa og oppfølgning etter massevaksinasjon i 2009 
​Lill Trogstad
​14.45-15.00 ​Spørsmål og diskusjon
​15.00-15.15 ​Benstrekk 
​15.15-15.45 ​HPV vaksinasjon. Diskusjon rundt dagens praksis. Utvidelse av målgruppen?​Ole Erik Iversen 
​15.45-16.00​Spørsmål og diskusjon 
​16.00-16.45 ​Holdninger til vaksiner og sykdommer vi vaksinerer mot  ​Berit Feiring
​16.45-17.00 ​Spørsmål og diskusjon 
​17.00-17.15​Benstrekk 
​17.15-17.45 Utvikling av nye vaksiner ​Hanne Nøkleby 
​17.45-18.00​Spørsmål og diskusjon
​18.00-18.30 ​Oppsummering og avslutning

 

Forelesere:
Hanne Nøkleby, FHI
Marianne Bergsaker, FHI
Bård Forsdahl,UNN
Rebecca Cox, Influensasenteret i Bergen
Kristin Greve-Isdahl Mohn, Influensasenteret i Bergen
Kjersti Rydland, FHI
Lill Trogstad, FHI
Ole Erik Iversen, HUS/UIB
Berit Feiring, FHI
Møteledere: Henrik Irgens, Christina Brudvik og Margrete Einen.

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn er arrangør av dette inspirerende dagsseminaret. Programmet er utarbeidet i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet. Det er utformet som en serie av forelesninger som skal belyse de vurderinger som ligger til grunn for dagens praksis. Det er prioritert tid til spørsmål og diskusjon.
Seminaret arrangeres på Hotell Bristol, Oslo sentrum, torsdag 13. juni 10.00–18.30. Det koster ikke noe å delta. Da det er begrenset til 100 deltagere må vi ha bindende påmelding.

Seminaret teller som 7 valgfrie kurstimer til valgfritt kurs for leger i spesialisering innen allmennmedisin, pediatri, infeksjonsmedisin og sosialmedisin og for disse spesialisters etterutdanning. Seminaret teller som 8 valgfrie kurstimer for sykepleiere i spesialisering og gir 5 FEVU poeng for farmasøyters etter- og videreutdanning.