Skip Navigation Links2013-Oslo-hendelsestyper

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Workshop om uønskete hendelser i legemiddelhåndtering

Workshop om uønskete hendelser i legemiddelhåndtering

​Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og Kunnskapssenterets seksjon for meldesystemer inviterer til temadag og workshop for innspill til: "Felles nasjonale hendelsestyper for uønskete hendelser ved legemidler".

Målgruppen for temadagen og workshopen er fagdirektører, representanter for ledere som håndterer meldinger fra ansatte og personer som har ansvar for meldesystemene. Hensikten er å få innspill til forslaget, og diskutere mulighetene for innarbeidelse i helseforetakenes klassifisering.

Oslo, 23. august 2013

Alle presentasjonene fra temadagen og workshopen er lagt ut på internett, trykk på linkene under.

Introduksjon til dagen​Ingrid Grønlie
​Risikolegemidler​Laila Bruun
​Hva kan vi lære av andres feil?
Hva har vært meldt
Eli Saastad og Linda P. Grytten 
​Hva kan vi finne fra andre sykehus?​Anders Baalsrud
​Norsk barnelegeforenings legemiddelveileder
Et nasjonalt samarbeidsprosjekt om veileder for risikofylte prosedyrer hos barn
​Unni Mette Stamnes Köpp
​En leders utfordringer ved håndtering av meldinger fra ansatte ​Janicke Johansen 
​Forslag til felles nasjonale hendelsestyper og årsakskategorier​Øystein Flesland
​Erfaring hittil med forslaget til hendelsestyper 
​Sykehuset Telemark​Astrid Johnsen 
​Helse Bergen​Trond Iversen
​Kunnskapssenteret​Eli Saastad

Se utskriftsvennlig program herinvitasjonsbrev til helseforetakene og forslag til hendelsestyper (i listeformat og som skjermbilder fra Synergi). Årsakskatorier fra Helse Bergen er også tilgjengelig, for å tydeligere se skille mellom klassifisering av hendelser og klassifisering av årsak til hendelsene.

Spørsmål om workshopen kan stilles til Ingrid Grønlie på e-post: ingrid.gronlie@sav.no.

Fra invitasjonen:
Første halvdel av dagen blir tema som risikolegemidler og risikofylte prosedyrer belyst, samt hva man kan lære av det som har vært meldt og omtalt i litteraturen for å redusere risikoen for avvik.

Etter lunsj vil et nytt system for klassifisering av hendelsestyper (avvik) bli presentert. Hendelsestypene er testet i fire sykehus i 2011/2012. I dette systemet er det fulgt oppbygging etter forskrift for legemiddelhåndtering. I det foreliggende forslag (excel-versjon) er det tatt med legemiddelanamnese og legemiddelopplysninger i epikrise, jfr. Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender», samstemming av legemiddellister. Systemet ivaretar også hendelsestyper ved bruk utenfor godkjenning (off-label), noe som er aktuelt for både barn og voksne i sykehus.  Hendelsestypene har vært sammenliknet med WHOs klassifisering på 3.3 meldinger av Kunnskapssenteret siden juli 2012.