Skip Navigation Links2012-Solstrand

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Nettverksseminar på Solstrand 2012

Nettverksseminar på Solstrand 2012

​Det årlige seminaret for nettverksmedlemmene ble arrangert 11.-13. november på Solstrand Bad og Hotel.

Se invitasjonen til seminaret her.

​Søndag 11. november
​Kl. 18:00​Velkommen 
​Kl. 18:20Hva har skjedd siden vi sist var på Solstrand?      
​Hva gjøres lokalt i LMUene?
1)     Haugesund
2)     Tromsø
​Kl. 19:00 Presentasjon av noen prosjekter som har fått støtte fra kompetansenettverket:
Skriftlig legemiddelinformasjon til hjertebarn ved Rikshospitalet​Elin Hjort-Johansen
Legemiddellister på barneavdeling, 
en del av Pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender»
​Hanne Brummenæs og Siv-Hilde Jansen
​Inhalasjonssteroider til førskole barn ​Knut Øymar  
​Kl. 20:30 ​Middag
​Mandag 12. november
Hovedtema: Antibiotika
​Kl. 08:30 Nærmer vi oss slutten på antibiotikaæraen?     ​Per Espen Akselsen
​Veileder for antibiotikabehandling av barn​Claus Klingenberg
​Hva må man kunne om farmakokinetikk og farmakodynamikk for å dosere antibiotika riktig? ​Per Espen Akselsen
Aminoglykosider, dosering og konsentrasjonsmåling​Claus Klingenberg
​Hvordan kan Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk bidra til styring av antibiotikabruk?       ​Per Espen Akselsen
Overvåking og rapportering av antibiotikabruk​Marion Neteland 
Tar barn legemidlene som forskrevet? Antibiotikaforskrivning og etterlevelse ​Ragnhild Birkelund
​Kl. 12:30  Lunsj
​Kl. 13:45 Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-reseptSigurd Høye
​Kl. 14:30  ​Smaksprøve og diskusjon rundt etterlevelse av legemiddelbruk
​Kl. 14:45 ​Pause 
​Kl. 15:00 Legemidler og tilsetningsstoffer til barn 
​Bivirkninger/toksisitet av tilsetningsstoffer. Arterenol-saken ​Per Helge Måseide 
​Hva vet vi, hva gjøres?​Siri Wang
Hva mener PDCO er egnete legemiddelformer til barn​Siri Wang 
​Kl. 16.20 Nye legemiddelformer for barn – er minitabletter løsningen?​Ingunn Tho
​Kl. 16:45 ​Pause 
​Kl. 17:00      ​Profesjonsspesifikke temaer (lege, sykepleier og farmasøyt)
​Kl. 18:30      ​SPA og SPAsertur?
​Kl. 19.30​Aperitiff      
​Kl. 20:00 ​Middag
Tirsdag 13. november 
Hovedtema: Nyfødtmedisin 
​Kl. 08:30       Medikamentell behandling av nyfødte – hva er det som skjer på nyfødtintensiv? ​Friedrich Reinhart-van Gülpen
Premedikasjon før intubasjon av nyfødt/sedasjon av barn under ventilasjon ​Elisabeth Norman 
​Kl. 09:20 Smerteevaluering av nyfødte ​Bente Vederhus 
​Kl. 09:45 ​Pause 
​Kl. 10:00    EUROpain-prosjektet ​Randi Dovland Andersen
​Kl. 10:15    Særskilte forhold ved legemiddelbehandling av nyfødte
(presentasjon kun tilgjengelig for nettverksmedlemmer) 
​Margrethe Larsen Burns        
​Kl. 10:35   ​Bruk av sprøytepumper med pumpeprofiler og alarmgrenser​Anne Blystad
​Kl. 10:50   Hvordan gi perorale legemidler til nyfødte ​Cathrine Kjeldby-Høie 
​Kl. 11:05   ​Pause, med siste sjanse for utsjekk 
​Kl. 11:30  Legemiddelinformasjon – informasjon om uregistrerte legemidler og off-labelbruk til pasienter og foreldre
​Innledning til temaet
Hva er hva, off-label/uregistrert m.v.?​Siri Wang
​Rapport fra diskusjoner i USA (presentasjon kun tilgjengelig for nettverksmedlemmer) ​Margrete Larsen Burns
​Legemiddelinformasjon og etikk ​Trond Markestad
​Informasjon om legemidler sett fra brukeren​Rune Skjælaaen
​Kl. 13:00   ​Lunsj
​Kl. 14:00       ​Regionsvise samlinger
Regionale, tverrfaglige samlinger, som ledes av ett LMU fra hver region. 
​Kl. 15:00 ​Oppsummering av de regionsvise samlingene (i plenum)
​Kl. 15:15         ​Oppsummering av seminaret i plenum

 

Forelesere:
Thomas Halvorsen, lege, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og leder av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.
Ingrid Grønlie, farmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.
Friedrich Reinhart-Van Gülpen, lege, nyfødtavdelingen, Ålesund Sjukehus og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.
Cathrine Kjeldby-Høie, farmasøyt, Oslo universitetssykehus og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.
Siv-Hilde Jansen, sykepleier, Haugesund Sykehus og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.
Per Helge Måseide, lege, Oslo universitetssykehus og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.
Hanne Brummenæs, farmasøyt, Sykehusapoteket i Oslo.
Elin Hjort-Johansen, sykepleier, Oslo universitetssykehus.
Knut Øymar, lege/professor, Stavanger universitetssykehus.
Per Espen Akselsen, lege, Haukeland universitetssykehus, Seksjon for pasientsikkerhet, Forskning- og utviklingsavdelingen.
Marion Neteland, farmasøyt, Seksjon for pasientsikkerhet, Forskning- og utviklingsavdelingen, Haukeland universitetssykehus.
Claus Klingenberg, lege/professor, Universitetssykehuset Nord-Norge.
Sigurd Høye, lege, Antibiotikasenteret for primærmedisin, Ullevål sykehus.
Siri Wang, farmasøyt, Legemiddelverket og representant for Norge i Paediatric Committee, European Medicines Agency i London.
Ingunn Tho, farmasøyt/professor, Universitetet i Tromsø.
Cecilie Ambli, sykepleier, Oslo universitetssykehus.
Elisabeth Norman, lege, nyfødtavdelingen, Ålesund Sjukehus og Universitet i Lund.
Bente Vederhus, sykepleier/PhD stipendiat, Haukeland universitetssykehus.
Randi Dovland Andersen, sykepleier og klinikkrådgiver, Sykehuset i Telemark.
Margrete Larsen Burns, klinisk farmakolog, Oslo universitetssykehus.
Anne Blystad, sykepleier, nyfødtavdelingen, Haukeland universitetssykehus.
Trond Markestad, lege/professor, Haukeland universitetssykehus og leder av legeforeningens etisk råd. 
Ragnhild Birkelund, farmasøyt, Sykehusapotek Nord, avd. for farmasøytisk rådgivning og revisjon, Bodø.
Rune J. Skjælaaen, Pasient- og brukerombud, Hordaland