Skip Navigation Links2012-Oslo

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Avvikende adferd hos barn

Avvikende adferd hos barn

​Biologisk versus sosiologisk forståelsesmodell.
Sykdom eller hva?
Behandlingsmessige konsekvenser
Medikamenter eller veiledning?

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn er arrangør av dette inspirerende dagsseminaret. Det er utformet som en opplysende og engasjerende paneldebatt mellom erfarne fagpersoner. Bakteppet er den økte bruken av legemidler til triste, urolige og trøtte barn. Vi vil sette fokus på barn med avvikende atferd i et bredere perspektiv og belyse både utfordringer og dilemmaer. Målet er at debatten skal bli en felles læringsarena for panelet og publikum og for leger, psykologer, sykepleiere, farmasøyter, samfunnsvitere, politikere, foreldre og andre interesserte.

Seminaret teller som 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen for spesialister i allmennmedisin og godkjennes som 8 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering innen pediatri og innen barne- og ungdomspsykiatri og for disse spesialisters etterutdanning.

Tematikken:
Triste barn - Depresjon eller lei seg?
Urolige barn - ADHD/ADD eller uoppdragne og umodne?
Trøtte barn - ME eller slitne av store krav?

 

INNLEDENDE FORELESNINGER
Innledning​Christina Brudvik, møteleder
​​10:30-11:10​Tidsbilder - avvikende adferd blant barn i en samtidshistorisk sammenheng 
(Mørchs presentasjon
​Willy-Tore Mørch og Magne Raundalen
​11:10-11:50Barnepsykiatrisk diagnostikk og systemtenkning ​Trude Fixdal
​11:50-12:30Psykofarmakologi til barn og biologiske premisser​Trond Aamo
​12:30-13:30​Lunsj
TEMATISKE DISKUSJONER
​13:30-15:00

​Triste og redde barn
(Wilkinsons presentasjon)

​Simon Wilkinson og Magne Raundalen
​15:00-16:30​Urolige barn
(Mørchs presentasjon)
​Willy-Tore Mørch og Ole Andreas Hovda
16:30-18:00​​Trøtte barn
(Bruun Wyllers presentasjon)
​Ingvar Wilhelmsen og
Vegard Bruun Wyller
OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

Paneldeltakerne:

Trond Markestad, professor i pediatri og leder av Den norske legeforenings etiske komité

Ingvard Wilhelmsen, professor og dobbeltspesialist i psykiatri og indremedisin, forfatter og leder for hypokonderklinikken ved Diakonissehjemmets sykehus, Bergen

Marit Hermansen, spesialist i allmennmedisin og leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

Vegard Bruun Wyller, spesialist i pediatri og forsker ved Oslo universitetssykehus

Willy-Tore Mørch, professor i psykologi ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Universitetet i Tromsø

Ebba Wannag, spesialist i pediatri og overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi

Trude Fixdal, spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og avdelingsoverlege ved Søndre Oslo DPS

Berit Grøholt, professor i barnepsykiatri ved Universitetet i Oslo

Simon Wilkinson, spesialist i barne- og ungdsomspsykiatri og overlege dr. med og leder ved intermediær enhet,  Ungdomsavdeling for psykisk helse, Oslo universitetssykehus

Magne Raundalen, spesialist i barnepsykologi, forfatter og velkjent samfunnsdebattant

Trond Aamo, spesialist i farmakologi og overlege ved Institutt for farmakologi og toksikologi, NTNU

Ole Andreas Hovda, teolog og lege i spesialisering ved Psykisk helsevern for barn og unge, Helse Bergen

 
Møteledere: Christina Brudvik, Thomas Halvorsen og Trond Markestad.