Skip Navigation Links2011-Solstrand

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Nettverksseminar på Solstrand 2011

Nettverksseminar på Solstrand 2011

Det årlige seminaret for nettverksmedlemmene blir arrangert 14. - 16. november 2011 på Solstrand Bad og Hotel. 
 

​​Mandag 14. november
Kl. 10:30 ​Avgang buss fra Bergen Lufthavn, Flesland
​Kl. 11: 30 ​Registrering/innsjekk
​Kl. 12:00​Lunsj
​Kl. 13:00 ​Velkommen
​Kl. 13:30 Presentasjon av noen prosjekter som har fått støtte fra nettverket
Ernæring, vekst og kognitiv utvikling hos svært premature barn​Kenneth Strømmen
Bronchiolitis - Optimal Treatment in Infants and Prognosis​Håvard Skjerven
The Norwegian Study of Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents: Pathophysiology an Intervention Trial​Dag Sulheim
Pasientinformasjonsprosjektet. Pasientsikkerhetsprosjektet​Mona Moxness Lyftingsmo
​Kl. 14:45 ​Beinstrekk
​Kl. 15:00 ​Hva annet har vi fått til i kompetansenettverket?
​Kl. 16:00

​Hva er min oppgave i legemiddelutvalget og i kompetansenettverket?
• Innledning ved Anne Berit Walter.
• Samling i faggrupper (lege/sykepleier/farmasøyt) og oppsummering i plenum (med innlagt pause).

​Kl. 17:30 SPA eller SPAsertur?
​Kl. 19:30​Middag
Tirsdag 15. november
Hovedtema: Legemiddel uten eller utenfor myndighetsgodkjenning og forskning på legemidler til barn
​Kl. 08:30 ​Barn og psykofarmaka
Bruk av legemidler ved AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi​Ebba Wannag
Legemidler ved søvnvansker hos barn, praktiske dilemma rundt off-label medikamenter​Ingvild E. Brunborg Morton
​Kl. 10:00​Beinstrekk
​Kl. 10:15​Bruk av legemidler uten eller uten for myndighetsgodkjenning (“unlicenced” eller “off-label” bruk av legemidler)
​Innledning til temaet​Siri Wang
Helsedirektoratet informerer kort om hvilke prosesser som går om denne tematikken i Norge​Øyvind Melien
Medisinske og juridisk utfordringer​Jens Grøgaard
Utfordringer ved utforming av behandlingsalgoritmer, veileder m.m.​Jens Grøgaard
Praktiske utfordringer på grunnplanet – sykepleierens ståsted (presentasjon kun tilgjengelig for nettverksmedlemmer)​Unni Hinna og Åse Ribe Johnsen 
​Plenumsdiskusjon
​Kl. 12:45 ​Lunsj
​Kl. 14:15 ​Hva skjer egentlig på medisinrommene?
Presentasjon av arbeidet med de nye blandekortene​Niklas Nilsson, Cecilie Ambli og Margrete Einen

Blandbarhet av TPN og legemidler som Y-infusjon til barn
(Presentasjone er kun tilgjengelig for nettverksmedlemmer)

Vigdis Staven
​Kl. 15:30 ​Pause med kaffe
​Kl. 16:00 ​Norwegian Medicines for Children Research Network. Er vi klare for dette?
Presentasjon av Nasjonalt strategidokument: Kliniske studier, legemidler og barn, med mulige konsekvenser for oss ved opprettelse av et forskningsnettverk.​Thomas Halvorsen
Kvalitetsregistre i Norge. Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? ​Øyvind Melien
​Kl. 16:45 ​Den regionale time.
Regionale, tverrfaglige møter med de regionale koordinatorene. Hva jobber vi med, hva skal vi jobbe med og hvordan kan vi jobbe sammen?
Med innlagt pause.
Oppsummering i plenum.
​Kl. 18:00 ​SPA og SPAsertur?
​Kl. 20:00 ​Middag
​Onsdag 16. november
​Kl. 09:00 ​Smertebehandling og sedasjon
Perspektiv på barns spesielle behov og farmakologiske særtrekk,
​Tone Gulli Høivik
​Kl. 10:00 ​Kaffe og utsjekking fra hotellet
​Kl. 10:30 Smertebehandling av ammende mødre.
Kodein– små og skjulte genetiske bomber blir viktige
​Lisbeth Vesterhus
​Kl. 10:50 Barn og bivirkninger.

Arbeid med bivirkninger - status i dag og visjoner for i morgen.
Presentasjon av prosjekt om bivirkninger hos barn

​Jenny Bergman
​Kl. 11:30 ​Avslutning
​Kl. 12:00 ​Lunsj
​Kl. 13:00 ​Avgang buss til Bergen Lufthavn, Flesland
​Kl. 14:00 ​Ankomst Flesland

 

Forelesere:

Thomas Halvorsen, lege, leder for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og lege ved Haukeland Universitetssykehus, Barneklinikken.

Margrete Einen, farmasøyt, Haukeland universitetssykehus, Sykehusapoteket.

Niklas Nilsson, farmasøyt, Akershus universitetssykehus.

Cecilie Ambli, sykepleier, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Siri Wang, farmasøyt, Legemiddelverket.

Ebba Wannag, lege, Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, Oslo universitetssykehus.

Ingvild E. Brunborg Morton, lege, BUP, Haukeland universitetssykehus, styremedlem Norsk Barne- og ungdomspsykiatriske forening.

Kenneth Strømmen, lege, Rikshospitalet.

Håvard Skjerven, lege, Oslo universitetssykehus.

Dag Sulheim, lege, Sykehuset Innlandet Lillehammer.

Mona Moxness Lyftingsmo, farmasøyt, Sykehuset Innlandet Elverum.

Jens Grøgaard, lege, Oslo universitetssykehus.

Anne Berit Walter, farmasøyt, Helsedirektoratet.

Øyvind Melien, lege, Helsedirektoratet.

Åse Ribe Johnsen, sykepleier, Sørlandet Sykehus.

Unni Tveit Hinna, sykepleier, Sørlandet Sykehus.

Tone Gulli Høivik, lege, Haukeland universitetssykehus, Smerteklinikken.

Lisbeth Vesterhus, farmasøyt, Sykehusapoteket Kristiansand.

Jenny Bergman, farmasøyt, Haukeland universitetssykehus, RELIS Vest.

Vigdis Staven, farmasøyt, Sykehusapoteket i Tromsø/Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø.