Skip Navigation Links2010-Ullensvang

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Nettverksseminar i Ullensvang

Nettverksseminar i Ullensvang

​Årets opplegg bygger på tilbakemeldinger fra kurset på Voss i fjor. Det vil bli lagt mest vekt på nettverksbygging og å få frem hva de lokale legemiddelutvalgene er opptatt av. I tillegg vil vi presentere litt av det som foregår sentralt i nettverket.

STED: Hotel Ullensvang, Ullensvang/Hardanger
TID: 20. – 22. september 2010

​Mandag 20. september
​Kl 10:30​ ​Avgang buss fra Bergen Lufthavn Flesland, inkl. lunsj.​ 
​Kl 13:30 ​Registrering/innsjekk 
​Kl 14:00 ​Velkommen
·         Praktisk informasjon
·         Presentasjon av styringsgruppa
·         Presentasjon av legemiddelutvalg for barn
·         Kort introduksjon til Helsedirektoratets ulike roller      
​Kl 14:20 

Hva foregår lokalt?
·         Spørreskjema ”Sjekklister/arbeidsområder for legemiddelutvalg til barn”
·         Oppsummering
·         Svarprosent
·         Trender
·         Saker å jobbe videre med

​Kl 16:00 ​Pause/kaffe  
​Kl 16:15​ Hva foregår sentralt?​
·         Samarbeid med kliniske farmakologer
·         Forskning på legemidler og barn
·         Nyhetsbrev
·         Internettside og felles ikt-plattform
·         Prosjektmidler
​Kl 17:30​ ​​Programslutt ​
​Kl 18:45​​Hardangerquiz​ ​
​Kl 19:30​ ​Middag​ ​
Tirsdag 21. september
​Kl 09:00 Revisjon av legemiddelveilederen
·         Diskusjon i grupper
·         Presentasjon av gruppediskusjon
·         Pause/kaffe
·         Oppsummering
​Kl 10:00 Kasuistikk – fallgruver
·         Diskusjon i grupper (sykepleier, lege, farmasøyt)
·         Gjennomgang/kommentar i plenum
​Kl 11:00​ ​Kurs
·         Sharepoint
·         BNF for Children/viktige kilder
​Kl 12:30​Lunsj​
​Kl 14:00​   Primærhelsetjenesten - Prosjekt "KoKO - etterutdanningsmodell for allmennleger"​ 
·         Presentasjon av modell fra Trondheim
·         Innspill fra plenum
·         Veien videre 
​Kl 15:15​ ​Pause/kaffe​
​Kl 15:30Kasuistikk – noe å lære av?
·         Gjennomgang i plenum  
​Kl 16:15​​Regional samling (regionale representanter)​ ​
·         Hva foregår lokalt/regionalt?
·         Presentasjon av gruppediskusjon
·         Oppsummering  
​Kl 18:00Programslutt​ ​
​Kl 20:00​Middag​ ​
Onsdag 22. september
​Kl 09:00

Pasientsikkerhet - Prosjekt "Rapportering av hendelser knyttet til barn og legemidler"
·         Diskusjon i grupper
·         Presentasjon av gruppediskusjon
·         Pause/kaffe
·         Oppsummering 

​Kl 10:30​ 

​Kurspakker​
·         Hva er bra? Hva mangler?
·         Diskusjon i grupper
·         Presentasjon av gruppediskusjon
·         Oppsummering

​Kl 11:30​ ​Avslutning - veien videre  
​Kl 12:00​ ​​Lunsj ​
​Kl 13:00 ​Avgang buss til Bergen Lufthavn Flesland
​Kl 16:00 ​Ankomst Bergen Lufthavn Flesland