Skip Navigation Links2010-Oslo

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Forskning på legemidler til barn

Forskning på legemidler til barn

Målsetting:
Det retter fokus mot behovet for slik forskning og gir et innblikk i hvilke aktører som er sentrale.
Til sist ønsker en at seminaret skal bidra til opprettingen av et forum for legemiddelforskning og barn.

Kursprogram:

​Kl. 09.45 ​Registrering    
​Kl. 10.00 ​Velkommen​Asle Hirth 
​Kl. 10.10 Hvorfor er det viktig å forske på legemidler til barn?
Fokus på de største behovene innen forskning på legemidler til barn? 
​Thor Willy Ruud Hansen 
​Kl. 10.40​Hva kjennetegner et vellykket forskningsprosjekt angående barn og legemiddelbruk? ​Karin C. Lødrup Carlsen
​Kl. 11.20 ​Kaffepause
​Kl. 11.35 ​Legemidler til barn - hva foregår av europeisk forskning? ​Betty Kalikstad  
​Kl. 12.00 Hvor ligger utfordringene ved å forske på legemidler til barn?
Etiske aspekter: Clinical Trials in Children Ethical and practical issues goes hand in hand 
​Ansgar Berg 
​Kl. 12.30  ​Lunsj  
​Kl. 13.15Godkjenning av prosjekter og kliniske utprøvninger på barn - hvordan er lovgivningen – og hva er SLVs rolle?  ​Ingvild Aaløkken 
​Kl. 13.45 Reseptregisteret - "Sareptas krukke"; hva finnes av informasjon, tilgjengelighet, bruk og begrensninger?  ​Kari Furu  
​Kl. 14.05​Kaffepause
​Kl. 14.20Behov for industri-uavhengige legemiddelstudier på barn ​Berit Mørland 
​Kl. 14.45​Behov for industri-initierte legemiddelstudier på barn ​Monica Kjeken
​Kl. 15.10 ​Paneldebatt

 

Foreleser:
Asle Hirth, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus (HUS)
Thor Willy Ruud Hansen, Norsk barnelegeforening, Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet og Universitetet i Oslo (UiO)
Karin C. Lødrup Carlsen, OUS, Ullevål og UiO
Betty Kalikstad, European Society for Developmental Perinatal & Paediatric Pharmacology, OUS, Rikshospitalet og UiO
Ansgar Berg, Helse Bergen HF, HUS og Universitetet i Bergen
Ingvild Aaløkken, Statens legemiddelverk
Kari Furu, Nasjonalt folkehelseinstitutt
Berit Mørland, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Monica Kjeken, Legemiddelindustriforeningen