Skip Navigation Links2009-Voss

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Legemidler til barn - kurs i praktisk medisin

Legemidler til barn - kurs i praktisk medisin

Tilgangen på legemidler til barn er begrenset og bruk av ikke-godkjente legemidler er utbredt.
Administrering av medisin, særlig til de minste barna, er en utfordring.

Dette kurset tar opp alle praktiske sider knyttet til legemidler og barn. Kurset foregår dels i foredrags form og dels i grupper. Det vil bli lagt stor vekt på nettverksbygging mellom kursdeltagerne.
 
Målgruppe: Helsepersonell

Målsetting: Etter avsluttet kurs skal en ha bred kunnskap om praktiske forhold knyttet til foreskriving og administrering av legemidler til barn. En skal være kjent med typiske kilder for feilmedisinering og vite hvordan disse skal rapporteres. Videre skal en ha praktisk kjennskap til bruk av viktige oppslagsverk og hjelpemidler.

Voss,  16. -18. november 2009.

 

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.
Hvem er vi? Hvilke mål har vi?
​Asle Hirth
Farmakokinetikk/utvikling av legemidler til barn
Farmakokinetikk. Hva er spesielt hos barn? ​Leif Inge Brunvand
Lov om legemidler til barn i EU​Siri Wang
Legemiddelforskning på barn. Legens rolle.  ​Ansgar Berg
​Sykepleieroppgaver​Marianne Heradstveit
Klinisk studie fra hverdagen​Lars Småbrekke
Administrasjon av legemidler til barn
​Bruk av ikke-godkjente legemidler. Omfang, formelt ansvar. ​Ingrid Grønlie
Fastlegers og legevaktslegers bruk og forskrivning av legemidler.
Utenfor godkjent indikasjon. Hvilke legemidler gjelder det? Hvordan kan vi øke sikkerheten ved slik bruk? Reseptfrie legemidler. Hvilke råd gir vi? Hvilket ansvar har vi?
​Christina Brudvik
Otitis media. Antibiotika utenfor sykehus. ​Lars Småbrekke
Hvor mye kan vi "herje" med medisinen?
Injeksjonsvæsker; fortynning/per oralt. Miksturer rektalt. Knuse tabletter/åpne kapsler. Parallellinfusjon.
​Siri Wang
​ "Jeg vil ikke ha medisin". Hva gjør vi når barn spytter ut medisinen? Hva er barnevennlig medisin? ​Kjerstin Mongstad
Apotekproduksjon. Muligheter/begrensninger. ​Margrete Einen
Hvordan få til et godt tverrfaglig samarbeid om interne rutiner? Prosjekt: Utblandingstabeller for barn. ​Per Helge Måseide og Cecilie Ambli
Hvor finnes informasjon?
NBF veiledere. NEL. Legemiddelhåndboken. Lokale prosedyrebøker. BNF Children. DrugDoses.
​Ellen Nordal 
​Tre kasuistikker: nyfødte, større barn, allmennpraksis. Oppsummering.​Ellen Nordal, Ingrid Grønlie og Christina Brudvik
Refusjon. Kan det gjøres enklere? ​Anne Kjersti Røise
Hva er det som går galt?
Hva sier litteratur og norsk statistikk?
Hvordan lære av feil. ROS analyser.
​Øystein Flesland
Melding av bivirkninger hos barn.
Hvor vanlig er det? Kan vi/pasienten bli bedre å melde?
​Jenny Bergman
En ny hverdag, elektronisk dosering, forskrivningsstøtte og dokumentasjon. ​
Elektronisk medikamentjournal.
​Marthe Bjørken Skjørholm
Compliance ved legemiddelbehandling av barn. ​Else Lydia Toverud
​Workshop 2.
To case Når det går galt. To illustrerende saker.
​Ved Friedrich Reinhart-van Gülpen/Per Helge Måseide
Nettverksbygging - hvordan bli gode sammen
​Hva kan apotekene bidra meg? I sykehus. Utenfor sykehus. ​Ingrid Grønlie
Viktige samarbeidspartnere for Legemiddelutvalgene og Nettverket
​Norsk barnelegeforening​Leif Inge Brunvand
​Statens legemiddelverk​Siri Wang
​Enhet for pasientsikkerhet​Øystein Flesland
​Helsebiblioteket​Åse Skjerdal
​Sykehusenes legemiddelkomitè​Øyvind Melien
Samarbeid i Nettverket
Innledning til Workshop 3. SharePoint. Virtuell møteplass for nettverket.
Midler/støtte til legemiddelarbeid lokalt.
​Workshop 3. "Utvalg for legemidler til barn". Hvordan få det til? Hva skal vi jobbe med? Sjekklister. Arbeidsform. Samarbeid regionalt og nasjonalt. Oppsummering/gode ideer.​Asle Hirth
Viktige hjelpemidler
​Kurspakke for nyansatte leger​Øyvind Melien
Kurspakker for leger - Barneklinikkens retningslinjer​Asle Hirth
​Kurspakke for nyansatte sykepleiere, oppfriskningskurs/sertifisering​Ingrid Grønlie

 

Foredragsholdere:

Asle Hirth, leder for Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og lege ved Haukeland Universitetssykehus, Barneklinikken.
Leif Inge Brunvand, Norsk Barnelegeforenings representant i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og lege ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Barneklinikken.
Siri Wang, farmasøyt, Statens Legemiddelverk.
Ansgar Berg, lege, Haukeland Universitetssykehus, Barneklinikken.
Marianne Heradstveit, sykepleier, Haukeland Universitetssykehus, Barneklinkken.
Lars Småbrekke, farmasøyt, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.
Ingrid Grønlie, farmasøyt, Haukeland Universitetssykehus, Barneklinikken.
Christina Brudvik, primærhelsetjenestens representant i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og lege ved Fana Legekontor og Universitetet i Bergen.
Kjerstin Mongstad, sykepleier, Haukeland Universitetssykehus, Barneklinikken.
Margrete Einen, farmasøyt, Haukeland Universitetssykehus, Barneklinikken.
Terje Alsaker, lege, Haukeland Universitetssykehus, Barneklinikken.
Per Helge Måseide, Helse Sør-Øst representant i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og lege ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Barneklinikken.
Cecilie Ambli, sykepleier, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Barneklinikken.
Ellen Nordal, Helse Nord representant i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og lege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Barneklinikken.
Anne Kjersti Røise, farmasøyt, Helsedirektoratet.
Øystein Flesland, lege, Nasjonal enhet for pasientsikkerhet.
Jenny Bergman, farmasøyt, RELIS.
Marthe Bjørken Skjørholm, farmasøyt, Rigshospitalet. København.
Else Lydia Toverud, farmasøyt, farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
Friedrich Reinhart-van Gülpen, Helse Midt representant i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og lege ved Helse Sunnmøre, Ålesund, Barneklinikken.
Åse Skjerdal, farmasøyt, Helsebiblioteket.
Øyvind Melien, lege, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.