Skip Navigation Links2009-Oslo

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Legemiddelsikkerhet hos barn

Legemiddelsikkerhet hos barn

​Seminar september 2009 med fokus på sikkerhet omkring legemiddelbruk hos barn. Barn bruker i stor grad preparater utenfor godkjenning. Medisiner må ofte apotekframstilles og det er mange kilder til feilmedisinering.

Målsetting: Seminaret tar sikte på å gi en oversikt over de utfordringer en står overfor når det gjelder legemiddelsikkerhet hos barn. Seminaret bringer sammen ulike aktører på feltet legemiddelsikkerhet og barn, for å belyse hva som gjøres og hva som fortsatt gjenstår av ugjort arbeid.

Kurssted: Frogner Menighetshus, Schafteløkken. Zahlkasserer Schafts plass 1, 0267 Oslo.
Tidspunkt: 10.9.09.12:30-16:30.
 
Moderatorer: Leif Brunvand (Norsk Barnelegeforening) og Per Helge Måseide (Helse Sør-Øst).

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn​Asle Hirth
Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn​Gorm Are Grammeltvedt
Hvordan få helsepersonell og foresatte til å melde bivirkninger hos barn?  ​Cecilie Sogn Nergård og Ingebjørg Buajordet
​Hvordan kan vi i praksis håndtere problematikken rundt forskrivning og bruk av ikke-godkjente ("unlicensed") legemidler og legemidler utenfor indikasjon ("off-label")?Steinar Madsen og Øyvind Melien
Hvordan kan legemiddelkomiteene bidra til økt legemiddelsikkerhet hos barn?​Øyvind Melien


Foredragsholdere:

Asle Hirth, nettverkets leder og overlege Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

Gorm Are Grammeltvedt, avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn

Cecilie Sogn Nergård, seniorrådgiver, RELIS Øst

Ingebjørg Buajordet,  seniorrådgiver,  Statens legemiddelverk

Steinar Madsen, avdelingsoverlege, Statens legemiddelverk 

Øyvind Melien,  avdelingssjef, Avdeling for klinisk farmakologi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og  Regionalt legemiddelforum i Helse Sør-Øst