Skip Navigation LinksFresenius_Kabi_All_in_one_mote

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Fresenius Kabi: All-in-one møte 10. - 12. mars 2021

Fresenius Kabi: All-in-one møte 10. - 12. mars 2021

All-in-One, nordisk kurs for farmasøyter.

Annethvert år arrangerer Fresenius Kabi et 2-dagers seminar for sykehusfarmasøyter i Norden som har arbeidsoppgaver relatert til produksjon av parenteral ernæring og cytostatika. Foreleserne er eksterne og interne spesialister innenfor ernæring og blandingsteknikk.

Sett i lys av dagens situasjon er det ennå ikke avklart om det vil bli et kurs med fysisk tilstedeværelse eller et digitalt arrangement. Mer informasjon om kursene til Fresenius Kabi finnes på sidene deres her. 

10.03.2021
12.03.2021