Skip Navigation LinksAntibiotika-til-barn--praktiske-utfordringer!

Skip Navigation LinksLegemidler til barn > Kurs og konferanser > Antibiotika til barn - praktiske utfordringer

Antibiotika til barn - praktiske utfordringer

Webinar for ansatte i sykehus, i lunsjtid!

​​Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Nasjonal kompetasetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) inviterer til to ulike webinar, med samme tema, men med ulike vinklinger og på forskjellige datoer.
Informasjon om webinaret for primærhelsetjenesten finner du her.

Plakat med informasjon om begge webinaren (til oppslag på din arbeidsplass kanskje?) finner du her. 

23.09.2021
23.09.2021