Oppslagsverk om barns legemidler

Tilgang til produsentuavhengig legemiddelinformasjon beregnet på helsepersonell som forskriver, utlevererer og gir legemidler til barn har vært viktig for Nettverket. I mange år holdt Helsebiblitoteket og Nettverket den britiske databasen BNF for Children tilgjengelig for alle i Norge. Fra 2017 er denne tilgangen begrenset til sykehus med barneavdeling, på grunn av økte abonnementskostnader. Som følge av dette, har det vært arbeidet med alternativ til BNF for Children, og i 2018 inngikk Nettverket og Norsk legemiddelhåndbok et samarbeid med nederlandske Kinderformularium: KOBLE, med støtte fra Legemiddelverket. Kunnskapsbasert oppslagsverk for barns legemidler (KOBLE) er et doseringsverktøy med noe praktisk informasjon, som er oversatt fra det nederlandske www.kinderformularium.nl og skal tilpasses  til norske forhold. Dette arbeidet pågår per i dag, KOBLE er ennå ikke tilgjengelig.