Oppslagsverk

Oppslagsverk om barns legemidler

Tilgang til produsentuavhengig legemiddelinformasjon beregnet på helsepersonell som forskriver, utleverer og gir legemidler til barn er viktig for Nettverket. I mange år holdt Helsebiblioteket og Nettverket den britiske databasen BNF for Children (BNF-C) tilgjengelig for alle i Norge. Fra 2017 ble denne tilgangen begrenset til sykehus med barneavdeling, på grunn av økte abonnementskostnader. 

Som følge av økte kostnader med BNF-C har det vært arbeidet med alternativ, og i 2018 inngikk Nettverket og Norsk legemiddelhåndbok et samarbeid med nederlandske Kinderformularium: KOBLE, med støtte fra Legemiddelverket. KOBLE, kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler er oversatt fra det nederlandske www.kinderformularium.nl og gir uavhengig informasjon om dosering og bruk av legemidler til barn

Fra 1. januar 2021 avvikles tilgangen til BNF- C, da et nytt kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler (KOBLE) blir tilgjengelig på norsk. KOBLE vil være tilgjengelig på nett fra 22. desember, og fra 1. januar 2021 er KOBLE det offisielle oppslagsverket i Norge om legemidler brukt av barn.