Skip Navigation LinksBNF-for-Children

BNF for Children

BNF for Children er en britisk produsentuavhengig legemiddelhåndbok (formulary) beregnet på helsepersonell som forskriver, utlevererer og gir legemidler til barn. Databasen er tilgjengelig for alle sykehus med barneavdeling, og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har båret kostnaden for tilgang til BNF for Children i Norge frem til 1. januar 2017. Ved hjelp av ekstrabevilgning til Nettverket fra 2017 er BNF for Children igjen tilgjengelig, også i 2018. Dette har vært lagt ned et stort arbeid for å sikre tilgjengelighet av slik legemiddelinformasjon i Norge, les om dette her.

BNF for Children vil etter 1. januar 2021 ikke lenger være tilgjengelig, vi oppfordrer til bruk av KOBLE (www.koble.info). 

 

BNF for Children kan sammenlignes med Norsk Legemiddelhåndbok, og er bygget opp på samme måte, med terapikapitler og generelle kapitler. Den inneholder opplysninger om bruk av godkjente og ikke-godkjente legemidler, og bruk av ikke-godkjent indikasjon, dosering og administrering. Dette er i motsetning til Felleskatalogen, som kun inneholder godkjente indikasjoner og doseringer, basert på firmaenes godkjente preparatomtale. Innholdet i BNF for Children er basert på litteratur, best-practice guidelines og et nettverk av kliniske eksperter, i tillegg til informasjon fra firmaene utover det som fremkommer i deres godkjente preparatomtaler.

BNF for Children har vært i bruk ved de fleste norske barneavdelinger. Anbefalingene passer stort sett godt med norsk terapitradisjon. I noen tilfeller bør likevel norske terapianbefalinger være primærkilde for terapivalg, for eksempel antibiotikabruk og Norsk Barnelegeforenings akutt og generell veiledere.

Slik bruker du BNF for Children:

OBS! I den trykte bokversjonen av BNF for Children for 2015-2016 er det en del feil, dette er rettet opp i nettversjonen. BNF har laget klistremerker til bøkene for å rette opp disse feilene, les om dette her.

OBS 2! Har du problemer med å få tilgang til BNF for Children når du er på jobb, enten på sykehus med barneavdeling eller på sykehusapotek? Da er det noe som ikke er som det skal være, send oss en e-post så skal vi forsøke å finne ut av det.  Det er fint om du noterer hvilken IP-adresse PCen har i e-posten, denne adressen finner du her. Bærbare jobb-PCer vil ikke ha tilgang til BNF for Children hvis de ikke står i et sykehus(apotek)nett, altså vil du ikke få tilgang hjemmefra.